Mera ve yaylaklara ev yapılabilecek mi 2018?


 Mera ve yaylaklara ev yapılabilecek mi 2018?

Milli Emlak Genel Tebliği ile mera, yaylak ve kışlaklardaki yapılaşma ile ilgili değişiklikler yapıldı. Peki Mera ve yaylaklara ev yapılabilecek mi 2018? diyorsanız işte yanıtı..
Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile mera, yaylak ve kışlaklarda 1 Ocak 2003 tarihinden önce kesinleşmiş imar planları içinde görülen yaylak, kışlak ve meralardaki yapılaşmanın kalıcı hale gelmesi yanında yapılaşmanın artması ihtimali taşıyan bir düzenleme gerçekleştirildi. 


Tebliğ ile 1 Ocak 2003 tarihi öncesinde mera, yaylak ve kışlaklarda yerleşim yerleri arasında kalan ancak henüz üzerinde yapı bulunmayan yerlerin de yerleşim yeri gibi değerlendirilmesine imkan sağlandı.


Peki  Mera ve yaylaklara ev yapılabilecek mi 2018? Meralar yapılaşmaya açıldı mı? diyorsanız işte yanıtı...


Maliye Bakanlığı meraların yapılaşmaya açılması hakkında açıklama yaptı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Maliye Bakanlığın, Milli Emlak Genel Tebliği'nde yapılan değişikliklerin yeni mera alanlarının yapılaşmaya açılması veya mevcut yapıların kalıcı hale getirilmesiyle ilgisinin bulunmadığı açıkladı.


Bakanlığın açıklaması şu şekilde :

"Tebliğle 1 Ocak 2003'ten önce mera, yaylak ve kışlak vasfını kaybetmiş ve geri dönüşümü teknik olarak kesinlikle mümkün olmayan alanlardan, yerleşim yerleri arasında kalan kısımlara ilişkin uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amaçlandı. Dolayısıyla bahse konu düzenlemenin, yeni mera alanlarının yapılaşmaya açılması veya mevcut yapıların kalıcı hale getirilmesiyle ilgisi bulunmamaktadır."


 Mera ve yaylaklara ev yapılabilecek mi 2018 , Meralar yapılaşmaya açıldı mı , meralar imara açıldı mı 2018 ,

Hemen Teslim 4 proje