Lojman kiraları hesaplama örneği 2017!


Lojman kiraları hesaplama örneği 2017!

Lojman kiraları için ödenecek kira bedelleri her yıl Maliye Bakanlığı tarafından açıklanıyor. 2017 yılında uygulanacak lojman kiraları 2 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Lojman kiraları hesaplama örneği 2017...
Lojman kiraları hesaplama örneği 2018!


2018 lojman kiraları açıklandı!


Kamu personelleri için kamu konutları olarak da bilinen lojman evleri cüzi bir miktar kira karşılığında tahsis ediliyor. Lojman kiraları için ödenecek kira bedelleri her sene Maliye Bakanlığı tarafından açıklanıyor.


2017 yılında uygulanacak lojman kiraları 2 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. 2017 yılında uygulanacak lojman kira bedelleri şu şekilde sıralanıyor:


Lojman kiraları 2017

Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,82 TL/metrekare,

b) Kalorifersiz konutlarda 2,84 TL/metrekare,

c) Kaloriferli konutlarda 3,73 TL/metrekare,

kira bedeli alınır.


Kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanıyor.


Lojman kiraları hesaplama örneği 2017

80 metrekare büyüklüğüne sahip kaloriferli konut için 2017'de ödenecek aylık kira bedelini hesaplayalım:


80 x 3,73 = 298,4 TL aylık kira bedeli ödeniyor. Eğer söz konusu lojman kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılan konutsa; 0,44 TL/metrekare ilave kira bedeli ödeniyor. Bu 30,8 TL'ye denk geliyor. Böylece toplamda ödenecek bedel 329,2 TL'ye yükseliyor.


Ayrıca yakıt kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik ediliyorsa, her bir metrekare için 1,49 TL/metrekare yakıt bedeli tahsil ediliyor.


Böylece 80 metrekarelik lojman için 104,3 lira kiraya ek yakıt bedeli alınıyor. Toplam bedel yakıtla birlikte 433,5 TL oluyor.


Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde kiraya ek 1,54 TL/metrekare tahsil ediliyor. Kiraya bu hizmetler için 107,8 TL'nin eklenmesi durumunda, kira bedeli 541,3 TL oluyor.


Lojman kiraları 2017!Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com 
Lojman kiraları hesaplama örneği 2017 , lojman kiraları ne kadar 2017 , lojman kiraları nasıl hesaplanır 2017 ,

Hemen Teslim 4 proje