Lojman kiraları 2017!


Lojman kiraları 2017!

2 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 377 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği ile 2017 yılı lojman kira bedelleri belli oldu. İşte lojman kiraları 2017...
2018 lojman kiraları açıklandı!

Lojman kiraları hesaplama örneği 2018!


Lojman kira bedelleri her yılMilli Emlak Genel Tebliği kapsamında Resmi Gazete'de açıklanıyor. 2017 yılında uygulanacak lojman kira bedelleri de 377 sıralı tebliğ dahilinde 2 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete'de açıklandı. Tebliğ 15 Ocak tarihi itibariyle yürürlükte olacak.


Geçtiğimiz yıl lojman kiraları; kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,65 TL/metrekare, kalorifersiz konutlarda 2,58 TL/metrekare, kaloriferli konutlarda 3,39 TL/metrekare olarak tahsil edilmişti.


Lojman kira bedelleri 2017 şu şekilde:

 Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,82 TL/m²,

b) Kalorifersiz konutlarda 2,84 TL/m²,

c) Kaloriferli konutlarda 3,73 TL/m²,

kira bedeli alınır.


Kira bedeline yapılacak ilaveler

Kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,44 TL/metrekare ilave kira bedeli alınır.


Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,83 TL/metrekare,


b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,72 TL/metrekare,


c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,54 TL/metrekare,


ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,39 TL/metrekare,

ilave kira bedeli alınır.


Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar

(1) 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 1,49 TL/metrekare yakıt bedeli tahsil edilir.


(2) Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.


(3) Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,17 TL/metrekare tahsil edilir.


 


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com 
Lojman kiraları 2017 , 2017 Lojman kiraları , lojman kiraları 2017 ne kadar ,

Hemen Teslim 4 proje