17 / 04 / 2024

2018 lojman kiraları açıklandı!

2018 lojman kiraları açıklandı!

2018 yılında uygulanacak kira zamları, lojman memurları tarafından merak ediliyordu. 2018 lojman kiraları bugün açıklandı. 2018 yılında lojman kiraıs ne kadar olacak? diyorsanız işte yanıtı...


  

Lojmanda oturanlar 2018'de ne kadar kira ödeyecek?

     

2018 imar harçları açıklandı! İşte harç oranları!


Lojmanda oturan devlet memurlarının kira bedellerine yapılacak zam belli oldu. 2018 yılında uygulanacak lojman kira bedelleri bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 380 Nolu Milli Emlak Genel Tebliği ile açıklandı. 


Tebliğ 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlükte olacak. Kira bedelleri; yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için; Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2,07 TL/metrekare, kalorifersiz konutlarda 3,24 TL/metrekare oldu.   


Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda kiraya metrekare başına 25 kuruş, kalorifersiz konutlarda ise metrekare başına 40 kuruş zam geldi.  


Geçtiğimiz yıl metrekare kira bedeli 3,73 TL olan kaloriferli konutların yeni dönem kirası metrekare başına 4,25 TL oldu. Buna göre kaloriferli lojmanların kirası metrekare başına 52 kuruş artmış oldu.


2018 lojman kira bedeli hesaplama 


100 metrekarelik lojmanın kira bedelini hesaplayalım;  


a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2.07 TL/m² x 100 = 207 TL 


b) Kalorifersiz konutlarda 3,24 TL/m² x 100 = 324 TL 


c) Kaloriferli konutlarda 4,25L/m² x 100 = 425 TL Kiraya yapılacak ilave bedeller   


Kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,50 TL/metrekare ilave kira bedeli alınacak.   


Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;   


a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,95 TL/metrekare, 


b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,82 TL/metrekare, 


c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,76 TL/metrekare, ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,44 TL/metrekare ilave kira bedeli alınacak.   Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen lojmanlar 


Kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 1,70 TL/metrekare yakıt bedeli tahsil edilecek.   


Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilecek.   


Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,19 TL/metrekare tahsil edilecek. 

Lojmanların satışı 


Torba Yasa'nın yürürlüğe girmesi ile birlikte lojmanların satılmasının önü açıldı. Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılan lojmanlar hariç, 10 yılını doldurmuş lojmanlar satılabilecek.   


Kat mülkiyeti kurulan lojmanlar bağımsız bölümler halinde, üzerinde kat mülkiyeti kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak ihale yoluyla satılacak.   

İhale yapıldığı tarihte görev, sıra ve hizmet tahsisli ve kat mülkiyeti kurulan kamu konutlarında oturanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olacak.     


Lojmanını satılanlara tebligat yapılarak konutu iki ay içerisinde tahliye etmesi istenecek ve konutun tahliyesi sağlanacak.
 

Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Konuttimes.com