01 / 10 / 2022

Kök tapu ne demektir?

Kök tapu ne demektir?

Taşınmaz üzerinde mülkiyet sahibi olan kişiye Tapu Sicil Müdürlüğü'nce verilmiş, geçerli resmi belgeye tapu adı veriliyor. Peki Kök tapu ne demektir? diyorsanız işte yanıtı...


Kök tapu ne demektir?

Bir arsanın veya inşaatın, yapılmış bir mülkün bağımsız bölümlerinin maliklerini gösteren Tapu Sicil Müdürlüğü'nce verilmiş, geçerli resmi belgeye tapu veya tapu sene adı veriliyor.


Taşınmaz mallara ait mülkiyet hakkı tapu belgesiyle ispat ediliyor. Eski Türkçede güven anlamına gelen tapuk kelimesinden türemiş bir kelime olarak açıklanıyor.


Tapu siciline tescil edilebilen arsalar, bağımsız sürekli haklar ve madenler taşınmaz mal anlamına geliyor. Taşınmaz malın sahibi, onun altını, üstünü ve kaynaklarını aksine bir kısıtlama getirilmedikçe kullanım hakkına sahip oluyor. Bu hakka da mülkiyet hakkı deniyor. Mülkiyet hakkı bir gayrimenkulü hukuk düzeni sınırları içinde, dilediği gibi kullanma, ondan yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi olarak tanımlanıyor.


Bir taşınmazın mülkiyet hakkı sahibi, o taşınmazı kullanabiliyor, ürünlerinden yararlanabiliyor, onu satabiliyor, bağışlayabiliyor,  kiraya verebilir, gayrimenkul üzerinde başkalarına her türlü hakkı tanıyabilir, vasfını değiştirebiliyor, başkalarına karşı onu koruyabilir yani üzerinde kanunun izin verdiği tüm tasarrufları yapma yetkisine sahip olabiliyor. Ancak mülkiyet hakkının kazanılması ve geçerli olması için tapuya tescil edilmiş olması gerekiyor yani tapu senedinin olması zorunlu tutuluyor. İstisnai durumlar dışında (zilliyet..vb) bir mülkü "tescil" ettirmeden ona sahip olunmuyor.


Peki kök tapu ne demektir? Kök tapu nereden temin edilir? diyorsanız işte yanıtı...


Cumhuriyet öncesi kayıtlara giden tapulamaya esas olan tapu ve temessük kayıtları kök tapu olarak karşımıza çıkıyor. Bu tapulara ait bilgiler Osmanlı arşivlerinde ve Tapu Mürürlüklerinde bulunuyor.

Tapu nedir?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com