Kira vergisi mükellefleri kimlerdir?


 Kira vergisi mükellefleri kimlerdir?

Gayrimenkullerin kiralanmasından doğan kira vergisi, beyana dayalı vergi türü olup, senede iki eşit taksit şeklinde ödeniyor. Peki kira vergisi mükellefleri kimlerdir? İşte kira vergisi mükellefleri..Kira vergisi mükellefleri kimlerdir?

Taşınmaz malların kiraya verilmesinden doğan kira vergisi, beyana dayalı vergi türü olup, senede iki eşit taksit halinde ödeniyor.


Vergi için beyannameler Mart ayında veriliyor. Verginin 1. taksiti de beyannameler gibi Mart ayında ödenyor. 2. taksiti ise Temmuz ayının sonuna kadar ödenebiliyor.Peki kira vergisi mükellefleri kimlerdir?


Kira vergisi mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda kiracıları oluyor.


Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden;


*Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını (2014 yılı için 3.300 TL) aşanlar,


*İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2014 yılı için 27.000 TL) aşanlar vergi mükellefi oluyor ve iki eşit taksit şeklinde vergiyi ödüyor.


İstisnadan daha düşük gelir elde eden kimseler, vergiyi beyan etmiyor ve vergi ödemesi yapmıyor.

Kira vergisi alan bankalar 2015!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comKira vergisi mükellefleri kimlerdir , Kira vergisi mükellefleri , kira vergisi mükellefi , kira gelir vergisi mükellefleri kimlerdir , kira gelir vergisi mükellefleri , kira vergisi kimleri kapsıyor ,