Kira vergisi beyanı 2015!


 Kira vergisi beyanı 2015!

Kira gelir vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için beyanname vermeleri gerekiyor.İşte kira vergisi beyanı 2015..Kira vergisi beyanı 2015!

Kira gelir vergisine ilişkin bilgiler Gelir Vergisi Kanununda yer alıyor.Gelir Vergisi Kanununa göre, taşınmaz malların kiraya verilmesinden elde edilen gelirle için kira gelir vergisi ödeniyor.


Beyana dayalı vergiler arasında kira gelir vergisi de bulunuyor.Kira gelir vergisinde öncelikle elde edilen kira gelirinin istisna bedelini aşıp aşmadığının tespitinin yapılması gerekiyor.


2014 yılında elde edilen gelirler için meskenlerde istisna bedeli 3.300 TL; işyerinde ise 27.000 TL olarak belirleniyor. Bu bedelin üstünde gelir elde edenlerin 25 Mart 2015 tarihine kadar beyanname vermesi gerekiyor.


Vergi ödemeleri ise ilk taksit için 31 Mart'ta sona eriyor. İkinci taksitler ise Temmuz ayında ödeniyor. Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde beyanname vermek zorunda oluyor.  Ölüm halinde ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilmesi gerekiyor. 


Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlıyorsa, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebiliyor.


Beyannameler vergi dairesinde verilebildiği gibi Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sisteminde ise kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayılıyor.


Beyanname verip vermemesi gerektiğine karar veremeyenler için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kira beyan testi" bulunuyor. Testin çözülmesi halinde beyanname verilmesi gerekip gerekmediği sonuçlanmış oluyor.


Kira beyan testi!Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com
Kira vergisi beyanı 2015 , 2015 kira vergisi beyanı , Kira gelir vergisi beyannamesi 2015 , kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman verilir 2015 , kira gelir vergisi beyannamesi verme süresi , kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman verilir ,