17 / 06 / 2024

Kira tespit davası avukatlık ücreti 2017!

 Kira tespit davası avukatlık ücreti 2017!

Borçlar Kanunu'na göre taşınmaz kiralamalarında kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabiliyor. İşte kira tespit davası avukatlık ücreti 2017...


Taşınmaz mal kiralamalarında kiracının aydan aya ödeyeceği kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabiliyor.


Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç 30 gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla açılabiliyor. Peki 

kira tespit davası avukatlık ücreti 2017 ne kadar? 


Kira tespit davalarında avukata ödenecek bedeller Avukatlık Ücret Tarifesi Kapsamında açıklanıyor.


İlgili tebliğe göre tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti olarak hükmolunur. 


Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.


2017 yılı için Sulh hukuk Mahkemelerinde görülen Kira tespiti ve kira bedelinin artırımı davaları 3 bin 465  TL'den den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin yüzde 15’i olarak belirlendi (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %15’i).  
Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com