15 / 07 / 2024

Kira tespit davalarında yetkili mahkeme!

Kira tespit davalarında yetkili mahkeme!

Kira bedeli tespit davaları, yenilenen kira döneminde uygulanacak kira bedeli için açılıyor. Bu dava her zaman açılabiliyor. Peki kira tespit davalarında yetkili mahkeme neresidir? diyorsanız işte yanıtı...


Kira tespit davalarında yetkili mahkeme!

Kira sözleşmesi imzalayan gayrimenkul sahibi, kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapamıyor. Kira bedelinde ise artışlar senelik olarak sözleşmenin yenilendiği dönemlerde yapılıyor.


Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin davalar ise her zaman açılabiliyor. Bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla açılıyor.


Mahkeme tarafından belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlıyor. Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli oluyor.

 

Kira bedeli tespit davasını genellikle mal sahipleri açıyor. İstemeleri halinde kiracılar da bu davayı açabiliyor.  Kira bedeli tespit davası için bir dilekçe ile mahkemeye müracaat ediliyor.

Peki kira tespit davalarında yetkili mahkeme neresidir? diyorsanız işte yanıtı...


Kira tespit davası, gayrimenkulün bulunduğu veya sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesindeki Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülüyor.

Kira tespit davası dilekçesi 2016!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com