25 / 09 / 2022

Kefilli kira sözleşmesinde damga vergisi oranı 2017!

 Kefilli kira sözleşmesinde damga vergisi oranı 2017!

Kira sözleşmesinde kefil olması halinde damga vergisi farklı oranda hesaplanıyor. Peki kefilli kira sözleşmesinde damga vergisi oranı 2017 nedir? diyorsanız işte yanıtı...


Ev veya işyeri kiralamalarında kira sözleşmesinde tarafların imzalarının yanı sıra kefil imzası da istenebiliyor. Kefil, kiracının kira borcunu ödememesi durumunda kiradan sorumlu olacak kişi oluyor.


Kefilin sorumluluğu, kira sözleşmesinde belirlenen süre ile kısıtlı oluyor. Sözleşme 1 senelik ise, senenin sonunda kefilin sorumluluğu da sona eriyor.


Kira sözleşmesinin noterde imzalanması halinde damga vergisine tabi oluyor. Damga vergisine tabi kağıtları imzalayanların damga vergisi açısından müteselsil sorumluluğu bulunuyor. Bu nedenle kağıdı düzenleyen taraflardan birinin vergiyi ödemesi yeterli oluyor.


Kira sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden nispi damga vergisine tabi tutuluyor. Kira sözleşmesinde kefil olması halinde damga vergisi farklı oranda hesaplanıyor. Peki Kefilli kira sözleşmesinde damga vergisi oranı 2017 nedir? 


Kira sözleşmesi için kiralama süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,89 oranında damga vergisi ödeniyor.Kefilli kira sözleşmelerinde ise ayrıca binde 9,48 oranında harç ödemesi yapılıyor.


Sözleşmede kaç nüsha olarak düzenlendiğinin belirtilmesi gerekiyor. Aksi halde 2 nüsha olduğu kabul ediliyor.


Fakat kira sözleşmesinde yalnızca kiraya veren ve kiralayan kişilerin imzasını içermesi; depozito tutarı ve kefalet şerhi içermemesi durumunda, kira sözleşmesi damga vergisinden istisna tutuluyor.
Kira kontratı örneği 2017!

 Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com