Kefilli kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2016!


 Kefilli kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2016!

Kira sözleşmesi kurulurken, mal sahibi yaşanması muhtemel zararlar için kefil talep edebiliyor. Peki Kefilli kira sözleşmesi damga vergisi ne kadar? İşte kefilli kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2016...Kefilli kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2016!

Taşınmaz mal kiralamalarında kira sözleşmesinde tarafların imzalarının yanı sıra kefil imzası da istenebiliyor. Kefil, kiracının kira borcunu ödememesi halinde kiradan sorumlu olacak kişi oluyor.


Kefilin sorumluluğu, kira sözleşmesinde belirlenen süre ile kısıtlı oluyor. Sözleşme bir senelik ise, senenin sonunda kefilin sorumluluğu da sona eriyor.


Kira sözleşmesinin noterde imzalanması halinde damga vergisine tabi oluyor. Damga vergisine tabi kağıtları imzalayanların damga vergisi açısından müteselsil sorumluluğu bulunuyor. Bu sebeple kağıdı düzenleyen taraflardan birinin vergiyi ödemesi yeterli oluyor.


Kira sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden nispi damga vergisine tabi tutuluyor. Peki Kefilli kira sözleşmesi damga vergisi ne kadar? İşte kefilli kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2016...


Kefilli kirada damga vergisi 2016..

Kiracı ve kiralayan yanında "adi kefil" veya "müteselsil kefil", "müşterek borçlu ve müteselsil kefil" olarak kefil imzasını içermesi halinde, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası uyarınca kefalet şerhi üzerinden düzenlenme tarihi itibarıyla (58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2016 yılı için binde 9,48 oranında) nispi damga vergisine tabi tutulması gerekiyor.


Damga vergisine tabi kağıtları imzalayanların damga vergisi açısından müteselsil sorumluluğu bulunuyor. Bu nedenle kağıdı düzenleyen taraflardan birinin vergiyi ödemesi yeterli oluyor.

Kira sözleşmesi damga vergisi oranı 2016!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comKefilli kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2016 , Kefilli kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama , Kefilli kira sözleşmesi damga vergisi , Kefilli kira sözleşmesi damga vergisi oranı 2016 , Kefilli kira sözleşmesi damga vergisi oranları 2016 , kira sözleşmesi kefilli damga vergisi 2016 ,