Kefilli kira sözleşmelerinde damga vergisi oranı 2015!


Kefilli kira sözleşmelerinde damga vergisi oranı 2015!

Ev sahibi ile kiracı arasında kira sözleşmesi yapılırken Binde 1,89 oranında ödenmesi gereken damga vergisi bulunuyor.Peki kefilli kira sözleşmelerinde damga vergisi oranı 2015 ne kadar?Kefilli kira sözleşmelerinde damga vergisi oranı 2015!

Taşınmaz mal kiralamaları için taraflar arasında kira sözleşmeleri yapılıyor.Kira sözleşmeleri için damga vergisi ödenmesi gerekiyor.


488 sayılı Damga Vergisi Kanunu kapsamında yer alan yazılı kağıtlar için ödenen vergiye damga vergisi adı veriliyor.Kanuna göre kağıdı imzalayanlar vergiden sorumlu tutuluyor. 


Kira sözleşmeleri, damga vergisine tabi tutulan; akitlerle ilgili kağıtlar kapsamında yer alan elli parayı ihtiva eden kağıtlar arasında bulunuyor.


Yalnızca kiraya veren ve kiralayan kişilerin imzasını içermesi, depozito tutarı, kefalet şerhi içermemesi durumunda, kira sözleşmesi damga vergisinden istisna tutuluyor. Ancak aksi halde damga vergisinin ödenmesi gerekiyor


Damga vergisi oranları, her sene başında yeniden belirleniyor.30 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ gereğince kira mukavelenameleri için mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden Binde 1,89 oranında harç ödemesinin yapılması gerekiyor.


Sözleşmede kefilin olması halinde, vergi farklı oranlarda hesaplanıyor. Kefilli kira sözleşmelerinde  binde 9,48 oranında harç ödemesi yapılıyor.


Her bir nüsha için vergi ödeniyor. Sözleşmede kaç nüsha olduğu belirtilmemesi halinde 2 nüsha olduğu kabul ediliyor.


Damga vergisini, sözleşmeye taraf olan kişilerden, herhangi birisinin ödemesi yeterli oluyor. Damga vergisi ve cezasında, imza edenler zincirleme sorumlu oluyor.Kira sözleşmesi örneği 2015!Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com
Kefilli kira sözleşmelerinde damga vergisi oranı 2015 , Kefilli kira sözleşmelerinde damga vergisi oranı 2015 ne kadar , 2015 kefilli kira sözleşmelerinde damga vergisi oranı , Kefilli kira sözleşmelerinde damga vergisi oranı , kefilli kira sözleşmelerinde damga vergisi oranı ne kadar , kefilli kira sözleşmelerinde damga vergisi oranları ,