İnşaat ruhsat başvuru formu!


İnşaat ruhsat başvuru formu!

İnşaat ruhsatı almak için belediye, valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince başvuru yapılması gerekiyor. İşte inşaat ruhsat başvuru formu...İnşaat ruhsat başvuru formu!

İnşaat ruhsatı, bir arsa üzerinde yapılacak yapının mimari projesine veriliyor. Projenin imar planına uygun olması durumunda binanın yapılmasına başlanabiliyor.


Belediye sınırları içinde kalan yerlerde inşa edilecek yapılar için Belediye  İmar Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik hükümleri ile, yapının sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, tüm proje müellifleri ve yapı denetim kuruluşu yetkilisi, denetim sorumlusu mimar veya mühendisin imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belge inşaat ruhsatı oluyor.


Bu belgenin bir arsa üzerine inşaat yapılması için belediyeden alınması gerekiyor. Aksi halde inşaat ruhsatı alınmadan başlanan inşaatlar kaçak olarak nitelendiriliyor ve cezai yaptırımlara maruz kalabiliyor. 


İnşaat iskan ruhsatı, bina tamamlandıktan sonra belediyenin imar birimine müracaat edilerek alınıyor. İnşaat ruhsat başvuru formu aşağıda yer alıyor: 


İnşaat ruhsat başvuru formu...


T.C

....... BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 'NE


 

......... ilçesi,......................................... Cad/Sok.,..................noda, vetapunun ....................pafta, ...................ada, .......................... parselinde kayıtlı

taşınmaza yeni inşaat ruhsatı almak için gereğini arz ederim. 

 

 ....../......./2016

 

 Mal Sahibi 

 ADI-SOYADI

 T.C. Kimlik No: 

 (imza)


Eki: -Tapu örneği

 -(Vekil ise Vekaletname örneği)

 -Başvuru sahibi şirket ise; vergi nosu, 

 firmanın açık ismi belirtilecektir. 


Adres:.................................

............................................

............................................

Telefon:..............................


İnşaat ruhsatı harçları 2016!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comÖnerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projelerİnşaat ruhsat başvuru formu , İnşaat ruhsatı başvuru formu , inşaat ruhsat başvuru dilekçesi , İnşaat ruhsat talep dilekçesi , İnşaat ruhsat talep dilekçesi örneği , inşaat ruhsatı talebi ,