03 / 03 / 2024

İnşaat ruhsatı harçları 2019!

İnşaat ruhsatı harçları 2019!

Arsa üzerinde inşaat çalışmalarına başlanılabilmesi için belediyeden ruhsat izni gerekli oluyor. Ruhsat belediyeden alınıyor. Bunun için belli oranda harç tahsil ediliyor. İşte inşaat ruhsatı harcı 2019...


Bir arsada inşaat çalışmalarına başlanılabilmesi için belediyeden ruhsat izni gerekli oluyor. Aksi halde ruhsatı alınmadan başlanan yapılar kaçak oluyor.


Yeni yapı ruhsatı olan bu izin için proje sahibi müteahhit, inşaatın mimari projesi ve diğer gerekli belgelerle ilçe belediyesine başvuruluyor. İnşaatın imar planına uygun olması ve inşaat ruhsat harcının ödenmesi halinde ruhsat izni alınıyor.


Yapı inşaatı için alınan ruhsat belgesi belli bir süreliğine geçerli oluyor. Bu nedenle izin alındıktan sonra 2 sene içinde inşaata başlanması ve 5 sene içinde inşaatın bitirilmesi gerekiyor. Bu sürelerin aşılması veya mimari planda değişiklik yapılması halinde ruhsatın yenilenmesi gerekiyor. 


İnşaat ruhsatı için ödenen harçlar her yıl yeniden belirleniyor. Peki yeni inşaata başlayacak olan kimseler 2019'da ne kadar inşaat ruhsatı harcı ödeyecek? İşte inşaat ruhsatı harçları 2019..


Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler 2019


1. Konut, Rezidans 1000 metrekareye Kadar metrekare 10.68 TL

2. Konut, Rezidans 1.000- 10.000 metrekare 11.72 TL

3. Konut- Rezidans 10.000- 50.000 metrekare 12.45 TL

4. Konut- Rezidans 50.000- 100.000 metrekare 13.46 TL

5. Konut, Rezidans 100.000 ve üzeri metrekare 14.2 TL

6. Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000 metrekareye kadar m2 15.96 TL

7. Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000-15.000 metrekare 17.71 TL

8. Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 15.000-50.000 metrekare 21.24 TL

9. Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 50.000-100.000 metrekare 26.64 TL

10. Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 100.000 ve üzeri metrekare 35.43 TL

11. Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) metrekare 5.42 TL

12. Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite vb.) metrekare 5.42 TL

13. Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) metrekare 1.76 TL

14. Tarım Yapıları metrekare 1.03 TL


Yenileme - Yeniden Ruhsat Alınmasına İlişkin Ücretler 2019


1. Yenileme (Yapı İnşaat Alanının beher metrekaresi için) metrekare 0.55 TL

2. Yeniden (Yapı İnşaat Alanının beher metrekaresi için) metrekare 0.91 TL

3. Ruhsat Belgesindeki Bilgi Değişikliklerine İlişkin Ücret ( Tek Ruhsattaki Bilgi

Değişikliği) adet 175 5.3 TL
Işıl Seren KESKİN/Konuttimes.comÖnerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projeler