03 / 03 / 2024

Ev sahipleri dikkat! Boşuna ödemeyin!

Ev sahipleri dikkat! Boşuna ödemeyin!

Emlak Vergisi’nin ilk taksit ödemeleri 1 Mart tarihinde başlamıştı ve bu ayın sonuna kadar devam edecek. Ev hanımları, hiç geliri olmayanlar, emekli maaşıyla geçinenler, engelliler, gazi ve şehitlerin dul ve yetimleri de muaf. Ödeyenler ise geri alabiliyor.25 milyon ev sahibi, 31 Mayıs tarihine kadar Emlak Vergisi ödemelerini yapmak zorunda. Fakat yasaya göre, hiç geliri olmayanlar, ev hanımları, engelliler, emekli maaşıyla geçinenler, gazi ve şehitlerin dul ve yetimleri vergi ödemiyor. Tabii bunun da bazı şartları bulunuyor.


TEK KONUT ŞARTI


Emlak Vergisi’nden muaf olabilmek için brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konutunuzun olması gerekli. Posta'dan Meltem Kara'nın haberine göre, vergi muafiyetten faydalanmak için mutlaka belediyeye başvurup ‘vergi muafiyeti formu doldurup’ başvuru yapmak şart. Şayet ödediyseniz 5 yıla dönük geri de alabilirsiniz.


KİRACI VARSA


Sıfır oranlı Emlak Vergisi için evde bizzat oturmak da gerekmiyor. Emekli maaşı dışında başka bir geliri olmayanların sahip olduğu meskeni kiraya verip kendisi de kirada oturması durumunda hiç vergi ödemiyor. Ama emekli veya işsizler, kendine ait tek evini kiraya verip eşine, oğluna ya da kızına ait evde oturuyorsa muafiyetten faydalanamaz.34 BİN LİRA SINIRI


Emeklinin bankada, birikimi ya da ikramiyesi sebebiyle faiz geliri varsa vergi ödüyor. Emekliler ve ev hanımlarının 2018 yılında 34 bin lirayı aşan mevduat faizi, repo, döviz hesabı faizi, fon payı geliri gibi geliri varsa 2019 yılında sıfır oranlı Emlak Vergisi’nden faydalanamıyor. Evi dışında gayrimenkulü örneğin; arsası olanlar da vergi ödüyor.


İADESİNİ İSTEYİN


Muaf olduğu halde Emlak Vergisi ödeyen vatandaşlar, yersiz ödemenin iadesi için belediyeye itiraz ederek geriye dönük 5 yıllık Emlak Vergisi’ni isteyebilir. Bunun için belediyenin emlak birimine, ‘Vergi Usul Kanunu Madde 120/2’yi dayanak göstererek ‘düzeltme dilekçesi’ verilmesi yeterli.


KİMLİK YETER


Engellilerin tek meskenlerine Emlak Vergisi ödememeleri için, engelli olduğunu belgelemesi yeterli oluyor. Bunun için dolduracakları formla birlikte engelli kimlik kartının fotokopisini belediyeye vermeleri gerekli.


BORÇ VAR MI?


Emlak Vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar, bu işlemleri belediyelerden veya e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmetinden de öğrenebililir.


NEREDEN YAPILIR?


Emlak Vergisi taksitleri gayrimenkulun bağlı bulunduğu belediyeye direkt olarak yapılıyor. Ayrıca belediyelerin hesabının olduğu banka şubelerine de ödeme yapılabilir.


YENİ EMEKLİ OLAN NE YAPACAK?


2019 yılında emekli olanlar, bu yılın Emlak Vergisi’ni ödeyecek. Gerekli koşulları taşıyıp da belediyelere bildirimde bulunanlar emekli olduğu tarihi izleyen yıldan (2020) itibaren sahip olduğu tek konut sebebiyle vergi ödemeyecek. 2018 yılında emekli olanlar ise bu yıldan itibaren vergi ödemeyecek.


MAHALLE OLAN KÖY ÖDEMİYOR


Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen ve tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi tahsili 2022 yılı sonuna kadar ertelendi. Yani, bu köylerde yaşayan vatandaşlar da Emlak Vergisi’nden muaf. Muafiyet süresi içinde Emlak Vergisi ödemiş olan vatandaşlar ödemelerini faizsiz olarak ilgili belediyeden geri alabilirler.


Emlak Vergisi muafiyet dilekçesi örneği:


TARİH .../.../.....


T.C. ..................... BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ’NE


Emlak Vergisi Kanununun 8’ inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum. Gelirim münhasıran aşağıda belirtilen sosyal güvenlik kurumundan aldığım aylıklar ibarettir. Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenimin dışında başka meskenim bulunmamaktadır. Bu meskenim muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım. Yukarıda bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.


MÜKELLEF Adı, Soyadı imzası


GAYRİMENKULÜN


Bina vergisi sicil no: ......................


Belediyenin adı: ...........................


Mahallesi: .....................................


Cadde ve sokağı: ...........................


Kapı ve daire no: ............................


Pafta no:.... Ada no:.... Parsel no:....