28 / 09 / 2022

Boğaziçi imar barışı kanun teklifi tam metni!

 Boğaziçi imar barışı kanun teklifi tam metni!

Boğaziçi Öngörüm Bölgesi'ne imar barışı kapsamında ‘Yapı kayıt belgesi’ verilmesini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. İşte Boğaziçi imar barışı yasa teklifi tam metni..


Boğaziçi Öngörüm Bölgesi'ne imar barışı kapsamında ‘Yapı kayıt belgesi’ verilmesini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Kanun teklifi görüşmeleri komisyonda başlandı.


Boğaziçi'ne imar barışını getiren hükümler Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında yer aldı. Kanun maddesi şu şekilde;


Boğaziçi İmar Barışı Yasa Teklifi


3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına "Bu Kanun" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 2960 sayılı Kanun" ibaresi eklenmiş ve maddeye bağlı 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve koordinat listesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.


Kroki ile sınır ve koordinat listesi için tıklayın


 Boğaziçi imar barışı kanun teklifi tam metni!