Şehrizar Konakları'nın imar planları için ne karar verildi?


 Şehrizar Konakları'nın imar planları için ne karar verildi?

Üsküdar'daki Boğaziçi Siluet Alanı içerisinde yer alan Şehrizar Konakları imar planları üçüncü kez iptal edildi.Boğaziçi Siluet Alanı içerisinde yer alan, Şehrizar Konakları olarak bilinen konut projesine ilişkin imar planları TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından açılan dava sonucu Üçüncü Kez mahkeme kararıyla iptal edildi.TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan açıklama:


Üsküdar Burhaniye Mahallesi 1326 ada muhtelif parseller üzerinde bulunan ve Boğaziçi Siluet Alanı içerisinde yer alan, Şehrizar Konakları olarak bilinen konut projesine ilişkin ayrıcalıklı imar planları Odamız tarafından açılan dava sonucu Üçüncü Kez mahkeme kararıyla iptal edilmiştir.


* * *

 

Boğaziçi Siluet Alanı olarak tanımlanan alan içerisinde bulunan 6.50 mt. yapı yüksekliği sınırlaması geçmişten günümüze kadar Boğaziçi planları ve yasal düzenlemelerle korunan söz konusu alanda, ilk olarak 14.06.2008 tarihinde onanan Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile yapılaşma koşulları arttırılmıştı. Siluet alanlarına yönelik önemli bir planlama ilkesini yok sayarak maksimum bina yüksekliklerini 6.50 metreden 9.50 metreye çıkaran, münferit olarak düzenlenen ve ayrıcalıklı imar hakları içeren söz konusu plan değişikliği Odamızca dava konusu edilmiş, İstanbul 8. İdare Mahkemesi kararı ile yürütmesi durdurulmuştu.

 

Bu gelişme üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi 16.04.2010 tarihinde aynı içerikte yeni bir Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı onaylamış, bilirkişi raporu doğrultusunda alınan mahkeme kararlarına açıkça aykırı olan söz konusu yeni plan Odamız tarafından bir kez daha yargıya taşınmıştı. İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından bu plan da bir kez daha hukuka ve şehircilik ilkelerine aykırı bulunmuş, 30.03.2012 tarihinde iptal kararı verilmiş ve Danıştay 6. Dairesi tarafından 24.07.2012 tarihinde iptal kararı onanmıştı.

 

* * *

 

16.12.2011 tarihinde daha önce 2 kez hukuka ve şehircilik ilkelerine aykırı bulunarak iptal edilen plan, yine aynı içerikle ve önceki mahkeme kararlarındaki iptal gerekçelerini hiçbir şekilde karşılamayacak şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden onandı.  Hukuka aykırılığı açık olan bu plan, Odamız tarafından ivedilikle yeniden dava konusu edildi.

 

Bu süreç içerisinde mahkemece verilen iptal kararlarına rağmen planlama alanında Şehrizar Konakları projesi hayata geçirildi.

 

İstanbul 6. İdare Mahkemesi`nde 2012/999 dosya numarasıyla görülen davada mahkemenin aldığı karar sonucu Şehrizar Konakları`na izin veren ve Hukuka, kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine aykırılığı defalarca tescil edilmiş plan imar planı değişiklikleri üçüncü kez iptal edilmiştir.

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi olarak bu hukuksuzluğa karşı 2008 yılından bu yana verdiğimiz hukuk mücadelesinin peşini bırakmayacağımızı,  Bu süreç içerisinde mahkemece verilen iptal kararlarına rağmen hukuksuzca hayata geçirilen Şehrizar Konakları örneğinde olduğu gibi kanunların, yönetmeliklerin, yargı kararlarının hiçe sayılarak ısrarla işlenen kent suçları karşısında kamuoyunu uyarmaya devam edeceğimizi bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim KuruluÖnerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleriŞehrizar Konaklarının imar planları için ne karar verildi , Şehrizar Konaklarının imar planları son durum , Şehrizar Konakları imar durumu , Şehrizar Konakları imar kararı , Şehrizar Konakları dava , Şehrizar Konakları TMMOB dava , TMMOB Şehrizar Konakları dava sonucu ,