30 / 03 / 2023

Arsa tapu harcı 2018!

 Arsa tapu harcı 2018!

Mesken, işyeri, arsa ve arazi gibi taşınmaz malların devri tapu dairesinde yapılıyor. Tapuda yapılacak devir işlemi için iki taraf da belli oranlarda harç ödemesi yapıyor. Peki arsa tapu harcı 2018 ne kadar?


 

Gayrimenkul alım satım işlemleri, taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesinde yapılıyor. Bu doğrultuda arsa alım satım işlemleri de bağlı olunan tapu dairesinde gerçekleştiriliyor. 


Tapuda yapılacak devir işlemi için iki taraf da belli oranlarda harç ödemesi yapıyor. Arsa tapusu devir işleminde öncelikle tapu dairesinden randevu alınıyor. Randevu gün ve saatinde gerekli evraklar ile birlikte tarafların tapu dairesinde bulunması gerekiyor


Arsa tapu harcı 2018!


Arsa satışı için hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı harç ödüyor. Tapu harcı oranı 2018 yılı için de binde 20 olup;  Buna göre satışı yapılacak arsanın değeri 50 bin TL ise; alıcı bin TL satıcı bin TL olmak üzere toplamda 2 bin TL harç ödemesi yapılıyor.


Arsa tapu devri için gerekli evraklar 2018


1. Satıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar.. 

- Tapu aslı veya fotokopisi 

- 1 Resim 

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi 

- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.) 

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)   


2. Alıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar.. 

- 2 Resim 

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi 

- T.C. Kimlik Numarası 

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)
Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com