Emlak Konut Kayabaşı 5.Etap arsa ihalesi 10 Mart'ta yapılacak!

Emlak Konut Kayabaşı 5.Etap arsa ihalesi 10 Mart'ta yapılacak!

Emlak Konut Kayabaşı 5.Etap arsa ihalesi 10 Mart'ta yapılacak. Salı günü saat 14.30'da gerçekleşecek olan Emlak Konut Kayabaşı 5. Etap arsa ihalesi iki oturum şeklinde olacak.


Emlak Konut Kayabaşı 5. Etap İhalesi  "Emlak Konut GYO Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale ve Sözleşme Yönetmeliği" kapsamında açık ihale usulü ile kapalı zarf teklif alma (1. oturum) ve pazarlık - açık artırma (2. oturum) olarak iki oturum halinde iki ayrı günde gerçekleşecek. 


Emlak Konut Kayabaşı 5.Etap arsa ihalesi 10 Mart 2015 Salı günü saat 14.30'da yapılacak. İhalenin 1. oturumunda istekliler, kapı zarf içerisinde ihalede istenilen belgeleri vermeleri gerekiyor. 


İhale Komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde uygun bulunan istekliler, ihalenin 2.oturumuna davet edilecek. Emlak Konut Kayabaşı 5.Etap arsa ihalesi iki aşamadan oluşacak. 


İş merkezi, ofis, büro, alışveriş merkezi, çok katlı mağaza, kat otoparkı, özel eğitim, özel sağlık üniteleri, çarşı, konaklama tesisleri, otel, motel, rezidans,  müze, lokanta, sinema, tiyatro, banka, finans kurumları Emlak Konut Kayabaşı 5. Etap ihalesi kapsamında hayata geçirilecek.- İhaleye Katılabilme Şartları:

1. Yerli gerçek veya tüzel kişiler, tek başlarına veya kendi aralarında iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilirler.


2. Yabancı gerçek veya tüzel kişiler tek başlarına ihaleye katılamazlar. Ancak, yerli gerçek veya tüzel kişiler ile iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilirler.


3. İş ortaklıklarında, pilot ortağın, iş ortaklığının en fazla hissesine sahip olması zorunludur.


4. Konsorsiyumlar ihaleye katılamazlar.


5. İhaleye katılacak İsteklilerin, ihale dosyasını Şirketten temin etmeleri zorunludur. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılacak olanlardan her hangi birinin, ihale dosyasını Şirketten temin etmeleri yeterlidir.İhale Teklif Zarflarının Teslim Edileceği Adres / Yer: Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisi- Atatürk Mahallesi Çitlenbik Caddesi No:4 Ataşehir / İSTANBUL


Ezgi Delibeyoğlu/Konuttimes.com