Bakırköy'de 1.1 milyon TL'ye dubleks daire! İcradan!


Bakırköy'de 1.1 milyon TL'ye dubleks daire! İcradan!

T.C. Bakırköy 2. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Bakırköy ilçesi Şenlik mahallesindeki dubleks daireyi 1 milyon 100 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 06 Ocak 2011 Cuma günü 14:00-14:10 saatleri arasında gerçekleştirilecekVerilen ilan şöyle;

T.C. BAKIRKÖY 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2011/1964 TAL TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Tapu Kaydı: istanbul ili, Bakırköy ilçesi, şenlik mah. 77 pafta, 252 ada, 78 parselde kayıtlı arsa nitelikli taşınmaz üzerinde yer alan 30/110 arsa paylı, 1 -çatı katı, 4 b. bölüm nolu dubleks mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmazda Türkiye Elektrik Kurumu lehine 19.06.1991 tarihli 99 yıl süreli trafo yeri ve trafo geçişi için kira şerhi vardır.

İmar Durumu: Satışa konu taşınmazın bulunduğu parselin 17.07.2006 tarihli 1/1000 ölçekli Bakırköy - Florya uygulama imar planında ayrık nizam TAKS=% 25, H=6,50 mt. İrtifalı konut alanında, küçük bir kısmı yol alanında, küçük bir kısmı da trafo alanında kaldığı anlaşılmıştır. Evsafı: Satışa konu taşınmaz; Şenlikköy mahallesi Deniz sokak No: 11 Florya adresinde olup 762 m2 alanlı arsa üzerinde 1 bodrum +1 bahçekatı + 2 adet normal kat ve çatı arası piyesinden müteşekkil beher katında 2 şer dairesi bulunan B.A.K. bir yapının son katında bulunan dublekstir. Mesken keşif gününde kapalı olduğundan komşu daireye bakılarak tespit yapılmıştır. Mesken alt katta 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, wc ve balkonlardan müteşekkil olup, salon ve oda taban alanları 1. Sınıf parke, ara ıslak alanları 1. Sınıf seramik, elektrik ve suyu mevcut, doğalgaz kombili, saten boyalı, iç doğramaları kapı kanat ve kasaları renkli mobilya, dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapen, mutfak dolapları mobilya, tezgahı granit, duvarları renkli fayans, banyosu klozet lavabo ve duşakabinli, duvarları renkli fayans, üst kat ise ayrı girişli olup alt kat ile aynı teknik özelliklere sahip olduğu ve keşif günü yapılan incelemede meskenlerin ayrı kullanıldığı tespit edilmiştir. Meskenin tahmini alanının 300 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Meskenler her ne kadar ayrı ayrı kullanılsa da tapu kaydında dubleks mesken olduğundan tek daire olarak değerlendirilmiştir. Kıymeti: 1.100.000,00 TL Satış şartları:

Satış 06/01/2012 günü 14:00 ile 14:10 saatleri arasında, Bakırköy 2. icra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmalarda tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 16/01/2012 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaklardır. Bu artırmada da muhammen bedelin % 40'ı ile rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu alım harcı ve masrafları ile KDV alıcıya aittir. Tapu satım harcı ve birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri - mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda numarası yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, tebliğ edilemeyen alakadarlara bu ilanın tebliğ yerine geçeceği ilân olunur.

(İKK. M. 126)

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

NOT: Satış ilanı ilgililere tebliğe gönderilmiş olup adreste tebligat yapılamaması halinde adresi bilinmeyen içinde iş bu satış ilanının tebligat yerine kain olmak üzere B: 68039 ilanen tebliğ olunur. (www.bik.gov.tr)

İlan için tıklayın!