Bakırköy'de 3.5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!


Bakırköy'de 3.5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi'nde yer alan daire vasfındaki gayrimenkul 3 milyon 500 bin TL bedel ile icradan satışa sunuluyor.İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi'nde yer alan daire vasfındaki gayrimenkul icradan satılıyor. Satışa konu olan gayrimenkul için 3 milyon 500 bin TL bedel isteniyor. 
Özellikleri:

Satışa ilişkin dosyada mevcut 13/11/2017tarihli bilirkişi raporuna göre "Satış konusu taşınmaz tapu kayıtlarından İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mah. 252 ada, 47 parsel sayıda kayıtlı ve Bakırköy İlçesi, Şenlik Mah. Orman Sok. No: 2 adresinde bulunan ana taşınmazın (8) Bağ. Böl. Nolu Çatıpiyesli dairesidir. Dairenin mülkiyeti esas teşkil eden projesinde giriş kısmının Net: 158 m2 alanlı, çatı piyesinin ise Net: 26 m2 alanlı olmak üzere dairenin toplam Net: 184 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Mahallinde yapılan incelemelerde dairenin proje hilafı büyütülerekgiriş kısmının Net: 180 m2 alanlı 3 oda + salon + antre + koridor + mutfak + banyo ( ebeveyn banyolu) + tuvalet ve balkonlar kısımlarını ihtiva ettiği, antreden çatıpiyesi mahalline çıkış yapıldığı, çatı piyesi alanının normal kat konumlu olarak tesis edildiği ve Net: 175 m2 alanlı 3 oda + salon + antre + koridor + mutfak + banyo (sauna) + tuvalet ve balkonlar kısımlarını ihtiva ettiği, dairenin toplam Net: 355m2 alanlı olarak kullanıldığı görülmektedir. Daire giriş kapısı, iç mekan kapıları ahşap doğramalı, pencereler pvc plastik doğramalıdır. Salon ve odalarda yerler ahşap parke kaplı, mutfak evye, tezgah vedolapları mevcut, banyo ve tuvalette sıhhi tesisat ve armatürleri hazır halde, ısınmanın doğalgazlıolduğu görülmekte olup, dairenin bakımlı 1. sınıf işçilik ve malzeme kalitesinde olduğu tespit edilmiştir. Ana taşınmazın bulunduğu yer itibariyle yoğun iskan bölgesinde, İBB Sosyal Tesislerine, Özel Okullara, ana ulaşım yollarına yakın mesafe olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz,kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır. "denilmektedir.


Kıymeti: 3.500.000,00 TL

1. Satış Günü: 29/05/2018 günü 13:50 - 14:00 arası

2. Satış Günü: 28/06/2018 günü 13:50 - 14:00 arası

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu


SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/225 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/03/201Önerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleriBakırköy icradan satılık , Bakırköy satılık gayrimenkul , satılık gayrimenkul Bakırköy ,