20 / 05 / 2024

Kanal İstanbul için mahkeme kararı! Bilirkişi keşif yapacak!

Kanal İstanbul için mahkeme kararı! Bilirkişi keşif yapacak!

İstanbul 10. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul projesi için keşif ve bilirkişi inceleme kararı aldı.


İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, partilerin ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin başvuruları karşısında Kanal İstanbul Projesi için keşif ve bilirkişi incelemeye karar verdi.


Habertürk'te yer alan habere göre; İstanbul 10. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul'un ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) Raporu için açılan ve daha sonra birleştirilen dosya hakkında yerinde inceleme yapılması kararlaştırıldı.


Mahkemenin kararında şu ifadeler kullanıldı: “Uyuşmazlığın, teknik yönden açıklığa kavuşturulabilmesi için alanında uzman bilirkişilerin görüşüne başvurulması gerekli görüldüğünden, yürütmenin durdurulması istemi hakkında mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bir karar verilmesine.”


İBB, siyasi partiler ve çeşitlik sivil toplum örgütleri, ÇED raporunun iptali ve yürütmenin durdurulmasıyla ilgili başvuru yaptı.