30 / 05 / 2024

Kastamonu Tosya 2. Etap TOKİ sözleşme dönemi!

 Kastamonu Tosya 2. Etap TOKİ sözleşme dönemi!

Kastamonu Tosya 2. Etap TOKİ projesinde 2+1 ve 3+1 şeklinde daireler yer alıyor. Kastamonu Tosya 2. Etap TOKİ sözleşme dönemi 11 – 12 Eylül 2017’’tarihleri arası olarak belirtiliyor.


Asil hak sahipleri kendilerine belirtilen gün ve saatte bankada hazır bulunacaklardır. Ekte yer alan program çerçevesinde sözleşme imzalama işlemleri saat 09:00’da başlayacak olup; kişiler kendi imkanları ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tosya Şubesine ulaşım sağlayacaklar.Banka’ya giderken;

T.C. Nüfus Cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ve bu belgenin bir adet fotokopisi ve T.C. Kimlik numarası (Şube tarafından kişinin dosyasında saklanacak).

Sözleşmenin vekâleten yapılması durumunda, adına sözleşme imzalayacak kişi için düzenlenmiş, “Adıma Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamaya yetkilidir.” veya “Adıma Gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir.” ifadesini içeren noter tasdikli Vekâletname ve vekil olan kişinin Nüfus Cüzdanı veya yerine geçen belge. 

B1 tipi konut alıcıları, Tosya Belediye Başkanlığı tarafından imzalatılan Başvuru Formunun fotokopisini ibraz ederek sözleşme imzalayacaklardır. (Şube tarafından kişinin dosyasında saklanacaktır.).TOKİ Kastamonu Tosya 2. Etap sözleşme detayları için tıklayın Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016