13 / 06 / 2024

Semerkand Yapı konkordato talep etti!

 Semerkand Yapı konkordato talep etti!

Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan ve kardeşi Çetin Çapan tarafından 2015'te kurulan Semerkand Yapı konkordato istedi...


2005'te Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan ve kardeşi Çetin Çapan tarafından kurulan Semerkand Yapı konkordato talep etti.


İstanbul Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 Ocak 2019'da verilen karara göre firmaya 3 aylık geçici mühlet verildi ve yeminli mali müşavir Adnan Ay, finans uzmanı Ali Fatih Uysal, Doç. Dr. Burak Huysal’ın geçici konkordato komiseri olarak  atandı.


Sözcü gazetesinden İsmail Şahin'in haberine göre, Şirketin konkordato talebine ilişkin duruşma 28 Mart 2019'da yapılacak.

 

ÇAPAN YÖNETİMDEN ÇIKTI 

Esenkent'te 7 bin 200 konut, Boğazköy'de 5 bin 700 konut, Beylikdüzü'nde de 4 bin 200 konut inşa eden Semerkand Yapı, İstanbul ve Bodrum'da çok sayıda butik proje hayata geçirdi. Hali hazırda Beylikdüzü'nde 555 daire ve 95 mağazadan meydana gelen Semerkand Line, 184 konutluk Kozz  Ankara  ve 214 konutluk Semerkand Line Bakırköy projesinde inşaat çalışmalarını sürdürüyor.


40 milyon TL sermayesi bulunan ve bugüne kadar 18 bin 500’den fazla konut üreten tek ortaklı şirkette 2018 yılının son günlerde yönetim değişikliği de oldu. 20 Aralık 2018 tarihinde Çetin Çapan yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliğinden ayrılırken, şirketin yönetimindeki tek isim Volkan Haludun Çakar oldu.


İlan metni: 

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ


Sayı : 2018/1304 Esas 

İLAN 

Davacı Semarkand Yapı A.Ş. tarafından hasımsız olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;

7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;


a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 561795 sicil nosunda kayıtlı davacı SEMARKAND YAPI A.Ş. hakkında 02/01/2019 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketin İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,


b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,


c)Geçici komiser olarak yeminli mali müşavir Adnan Ay, finans uzmanı Ali Fatih Uysal, Doç. Dr. Burak Huysal'ın geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmelerine,


d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,


e)Mahkememizin 2018/1304 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 28/03/2019 günü saat 14:30'da yapılacağına,


7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.03/01/2019


GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ

Finans Uzmanı ALİ FATİH UYSAL 

GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ 

Doç. Dr. Burak Huysal

GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ 

Mali Müşavir ADNAN AY