Maketten konut alırken dikkat edilmesi gerekenler!

Maketten konut alırken dikkat edilmesi gerekenler!

ALTIN EMLAK Genel Müdürü Hakan ERİLKUN, son dönemde maketten satışlarda inşaat firmalarının kanuna uygun hareket etmemelerinden ve tüketicilerin de yeterli bilince sahip olmamalarından kaynaklı büyük sıkıntılar yaşanabileceğini dile getirdi.


‘Halk arasında maketten satış olarak bilinen ön ödemeli satışlarda tüketicinin devir veya teslim tarihine kadar herhangi bir gerekçe göstermeksizin (devir ve harç bedelleri ile %2 cayma tazminatı ödeyerek) sözleşmeden cayma hakkı bulunmaktadır. İnşaat firmaları tarafından imzalatılan satış vaadi sözleşmelerinde caymadan doğan kesintinin % 10 olarak yazılması tüketiciyi sözleşmeden cayma hakkını kullandırmamaya, çoğu zaman kusurlu mal olsa bile alıcı yasal hakkını bu nedenle kullanmaktan kaçınmaya yöneltiyor’ diye konuşan Hakan ERİLKUN bir diğer önemli hatanın da inşaat metrekareleri üzerinde yapıldığını söyledi. ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alım satıma konu bağımsız bölüme ait mimari projenin ilgili kat planlarının sözleşme ekine ilave edilmesi, sözleşmelerde bağımsız bölüm metrekaresi ile varsa eklenti ve ortak alanların metrekarelerinin ayrı ayrı belirtilmesini şart koşulmuştu. Lakin bu uygulamanın pratikte yapılmaması tüketiciyi teslimlerde büyük bir hayal kırıklığı ile baş başa bırakıyor’ diyen Hakan ERİLKUN bunun açıklamasını şu sözlerle dile getirdi: Bugün bağımsız bölüm satışları brüt üzerinden yapılıyor ; brüt ile net metrekare farkı ortalama yüzde 20 oranında oluyor. Bir başka ifadeyle 100 metrekare olarak satışa sunulan bağımsız bölüm aslında net 80 metrekare kullanım alanına sahiptir. Oysa kanunen artık pek çok ortak alanın metrekare hesabına dahil edilmesiyle net metrekareler brütten çok daha fazla oranda küçük olacaktır. İşte bu nedenle hangi alana ne kadar metrekare yer ayrıldığına ilişkin mimari projenin ilgili kat planlarına ilave edilerek planın detaylı sunulması gerekir. İşte bunun pek çok inşaat firması tarafından yapılmaması özellikle yeni proje teslimlerinde büyük karışıklıklara neden olacak, tüketici mağduriyeti ile sonuçlanacaktır.’ Önerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleri