24 / 06 / 2024

Kentsel dönüşümde akademik destek şart!

Kentsel dönüşümde akademik destek şart!

Şehir merkezindeki bir kaç bina ve Gülistan Mahallesindeki birkaç site ile sınırlı kalan kentsel dönüşümün hızlandırılması için SDÜ öğretim üyelerinden ara eleman sorununu çözecek bölüm açılması önerildi.


Isparta'da arsa azlığı, konut ihtiyacı ve özellikle çok talep edilen ucuz konut ihtiyacı konusunda en önemli başlıklardan biri olarak kentsel dönüşüm başlasa da yavaş ilerliyor. Şehir merkezindeki bir kaç bina ve Gülistan Mahallesindeki birkaç site ile sınırlı kalan kentsel dönüşümün hızlandırılması için SDÜ öğretim üyelerinden ara eleman sorununu çözecek bölüm açılması önerildi.  SDÜ Teknik Bilimler Dergisinde Ömer Çoban, Emre Sancak ve Şükrü Özkan imzasıyla yayımlanan makalede Kentsel Dönüşüm çalışmaları ele alınarak çalışmaların hızlı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için ara eleman sorunun giderilmesi gerektiği belirtildi. Makalede kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine dikkat çekilerek "İşyeri Eğitimine Dayalı Kentsel dönüşüm ön lisans programı ile güncel sorunlar ve artan ihtiyaçların farkında olan, bilimsel donanımı ve uygulamayı bilen kalifiye bireyler yetiştirilebilecektir. Eğitimdeki eski anlayışların terk edilerek yeni, günümüz çalışma alanlarına yönelik işi bilen bireylerin yetişmesi sadece bu bölüm için değil diğer bölümler açısından da gayet önemlidir. Bu bölümün kurulmasıyla diğer bölümlerinde kendi alanlarındaki aksaklıkları çözme konusunda farkındalıklarının artması mümkün olacaktır" denildi. 


KENTSEL DÖNÜŞÜME AKADEMİK DESTEK 

SDÜ Teknik Bilimler Dergisinde Ömer Çoban, Emre Sancak ve Şükrü Özkan tarafından kaleme alınan "Meslek Yüksek Okullarında İşyeri Eğitimine Dayalı Kentsel Dönüşüm Teknikerliği Bölümlerinin Kurulması ve Önemi" başlıklı makalede " Bu bölümün kurulumuyla, özel sektörün sayısının artması sebebiyle üniversite özel sektör işbirliği sağlanarak ihtiyaç olan alanlara yönelik kilit elemanların yetişmesi sağlanacaktır. Üniversiteler amacına uygun olarak istenilen nitelikte eleman yetiştirerek, özel sektörün yetişmiş eleman ihtiyacını gidererek özel sektörün yapmış olduğu "Üniversitelerin amaca uygun kalifiye eleman yetiştirememesi" eleştirilerinin önüne geçecek ve çağının sorunlarına çözüm bulabilen yenilikçi adımların atılmasını sağlamış olacaktır" denilerek üniversite sektör işbirliğine dikkat çekildi. 


KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ 

Kentsel dönüşüm yasası ile başlatılan çalışmaların önemine dikkat çekilen makalenin özetinde "Ülkemizde nüfus artışına paralel, şehirleşme ve sanayileşme de artmaya devam etmektedir. Ülkemizin öncü sektörlerinden olan inşaat sektörü yurtdışından gelen emlak talepleri ile bu özelliğini artarak sürdürmektedir, Şehirlerin nüfusa dayalı olarak genişlemesi ve artan emlak talepleri ile birlikte nitelikli projelere sahip konut, sanayi, sağlık, eğitim, spor, sanatsal vb. yapıların yapılaşma oranı da gittikçe artış göstermiştir. Bu da deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olan ülkemizde, yapıların proje aşamasından uygulama safhasına kadar kontrol altında tutulmasının, gerekliliğini göstermektedir. Ayrıca mevcut yapı stoğunun yeterlilik bakımından tespit edilerek zayıf olanların güçlendirilmesi ya da yenilenmesi zorunluluğu vardır. Bu nedenle 2012 yılında depreme dayanıklı yapılaşmayı sağlamak amacı ile Kentsel Dönüşüm Yasası çıkarılmıştır. Kentsel Dönüşüm Yasası'yia birlikte mevcut yapıların kontrol edilmesi için binaların tahribatsız yöntemlerle muayene edilerek, servis ömürlerinin belirlenmesi, projesi olmayan binaların röleve çalışmalarıyla projelerinin çıkarılması, güçlendirilmesi gereken binaların güçlendirilme çalışmalarının yapılması, dayanıksız olan binaların yıkım kararlarının alınması gerekmektedir. Bunun için de bu alanda uygulamalı eğitim almış, mesleğini eğitimi sürecinde yeterli düzeyde öğrenmiş ve özümsemiş kalifiye ara elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır" ifadelerine yer verildi.


KIŞIN OKULDA YAZIN SAHADA YETİŞECEK ELEMAN 

Ara eleman sorunun çözümü için açılacak Kentsel Dönüşüm öz lisans programındaki öğrencilerin kış döneminde okulda, yaz döneminde ise sahada çalışma yürütecekleri belirtilerek "birinci sınıfta Mesleki Teknik Resim, Mimari Proje, Yapı Laboratuvarı gibi derslerini görmesinin ardından ikinci sınıfta Yapıların Röleve Çıkarımı ve Projelendirmesi, Yapıların Tahribatsız Yöntemler ile Muayenesi gibi dersleri bilgisayar destekli veya uygulama ağırlıklı görmesiyle, seçmeli de verilecek olan derslerin takviyesiyle mesleki derinliğin arttırılması sağlanacaktır. 

Yaz dönemi iş yeri eğitimleri öğrencilerin okulda gördükleri mesleki derslerin kullanım alanlarına yönelik uygulama derslerini iş yerinin görevlendireceği en az fakülte mezunu İnşaat Mühendisi, Mimar, Yapı Teknik Öğretmeni gibi iş yeri eğiticileri ve okulun görevlendireceği öğretim elemanlarının denetimleriyle koordineli bir şekilde yapılması sağlanmalıdır. Bu da öğrencinin okulda gördüğü uygulamanın piyasa şartlarına adaptasyonunu gerçekleştirecektir. Dönem sonunda öğrenci sınav ile ölçülmeli ve İşyeri Eğitim dönemini derslere yönelik rapor formatında sunmalıdır. Öğrenci başarılı olursa ikinci sınıfın sonundaki ikinci işyerindeki derslerini alarak aynı işlemleri gerçekleştirerek mezun olabilecektir" denildi. 


SDÜ'DE İLK OLUR 

Kentsel dönüşümün çok boyutlu bir alan olması dolayısıyla bu alanda çalışacak olan teknik vasıflı elemanların konuya ve yapılacak olan işlere hakim ve uygulama alanlarına olması gerektiği belirtilerek, programın fiziksel dönüşümün yanı sıra ekonomik, sosyal, planlama ve tasarım boyutlarının da göz önüne alınmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. Ülkemizde kentsel dönüşüme ilişkin son zamanlarda önemli uygulamaların gerçekleşmesine rağmen, bu konuda ön lisans eğitimi veren bir üniversite yok. Kentsel dönüşüm konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaların ve bu konuda akademik eğitim almak isteyenlerin özellikle kamu kuruluşu ve belediye çalışanlarının- sayısının her geçen gün arttığı düşünülürse önerilen programın bu eksiği kapatacağı görülüyor. Gülses
Önerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projeler