Ev almayı en çok 40 yaş üstü istiyor!


Ev almayı en çok 40 yaş üstü istiyor!

MERKEZ Bankası, Türkiye’ nin nüfus yapısındaki değişimlerin konut piyasasına olan etkisini araştırdı. Merkez Bankası’ndan Yavuz Arslan, Evren Ceritoğlu ve Birol Kanık’ın hazırladığı rapora göre göre ev almayı en çok 40 yaş üstü istiyor.Nüfus artışı ve yaşlanan nüfus yapısının toplam konut talebine katkısı gelecek 40 yılda yüzde 3 seviyelerinden yüzde 0.5 seviyelerine inecek. 2013 yılında nüfus hareketlerinin konut talebi büyümesine etkisi yüzde 2.51’di. 2025 yılında oran önce 1.65’e, 2050 yılında da 0.43’e gerileyecek. 


Merkez Bankası’ndan Yavuz Arslan, Evren Ceritoğlu ve Birol Kanık’ın hazırladığı, “Türkiye’nin Nüfus Yapısındaki Değişimlerin Uzun Dönem Konut Talebi Üzerindeki Etkileri” çalışma tebliğinde, TÜİK verileri kullanılarak yapılan tahminler konut talebindeki büyümenin nüfus artışının yanı sıra Türk toplumunun nüfus yapısındaki değişimlerinden etkilendiğini gösterdi. 2009-2050 yılları arasında kalan dönemde konut talebi yıllık ortalama yüzde 1,48 oranında artarken; söz konusu artışın yüzde 1,08’lik kısmının nüfus artışından ve kalan yüzde 0,4’lük artışın nüfus yapısındaki değişimden kaynaklanacağı tahmin edildi. Yapılan çalışmaya göre, 0-20 yaş arası yok denecek kadar az olan konut talebi, 20 yaş ile birlikte hızla artıyor, 40-44 yaş grubunda en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra daha ileri yaşlarda azalıyor. Konut talebi erkek ve kadın ayrımı yapılarak da tahmin edildi. Erkeklerde, 40-44 yaş arası en yüksek seviye olurken, kadınların konut talebi en yüksek 45-49 yaş aralığında görülüyor.


HürriyetEv almayı en çok kim istiyor , Ev almayı en çok kim ister , ev almak için ne yapmalı , ev alırken dikkat edilmesi gerekenler , ev alırken dikkat edilecek noktalar ,