11 / 12 / 2023

AK Parti sosyal konut yapmayı sürdürecek!

AK Parti sosyal konut yapmayı sürdürecek!

Seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni dönemde sosyal konut yatırımlarına devam edeceğini açıkladı.


Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı. 

 

Beyannamede "Kentsel Dönüşüm ve Konut" başlıklı bölüm geniş yer aldı. İşte yeni dönemde sosyal konut yatırımlarına devam edecek Ak Parti'nin beyannamedeki kentsel dönüşüm ve konut yatırımları;


Kentsel Dönüşüm ve Konut

Kentsel dönüşüme bakışımız; uzun yıllardır göç, gecekondulaşma, çarpık yapılaşma, kaynak yetersizliği, hukuki sorunlar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan kentlerimizi “yaşanabilir” ve “marka” şehirler haline getirme hedefimizi geliştiriyor ve her şehir için şehrin nüfus projeksiyonları, depremsellik gerçeği, göç verileri ve sosyolojik verilerini göz önüne alan ‘’Stratejik Öncelikli Dönüşümler’’ planlamayı önemsiyoruz.


Kentsel dönüşümün yalnızca mekânsal bir dönüşümden ibaret olmadığı gerçeğinden hareketle beraberinde getirdiği sosyolojik dönüşümü dikkate alan yaklaşımımızı disiplinler arası bakış açılarının katkısıyla hayata geçirmeye devam ediyoruz.


AK Parti olarak her bir şehrimiz için uzun vadeli vizyonlar belirleyerek; şehirlerimizin ekonomisiyle, kültürüyle, tarihi mirasıyla, turizmiyle ve tarımıyla ülkenin kalkınmasına kaliteli bir biçimde hizmet etmesini sağlamayı amaçlıyor, kentsel dönüşümü kalkınmanın estetikle birleştiği medeniyete açılan bir yol olarak görüyoruz.


Neler Yapacağız

1.    AK Parti olarak kimlikli, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve huzurlu şehirler oluşturmayı amaçlıyoruz.

2.    Şehirleri birbirinden farklı kılan özellikleri ve beklentilerinin birlikte değerlendirildiği, her şehre özel 2023 vizyonun oluşturulmasını önemsiyoruz.

3.    Kadim şehirlerin ana karakterlerini kaybetmeden yeni gelişmeleri hayata geçirmelerine ve yeni yaşam alanlarının bu hassasiyetle oluşturulmasına özel önem vereceğiz.

4.    Saklı tarihi ve asırlık tecrübeyi yok saymayan, köklü değerlerimize sahip çıkan, estetik kaygısını taşıyan, insanı ve tabiatı merkeze alan projeleri teşvik edeceğiz.

5.    Kentsel dönüşüme ek olarak Kentsel Yenileme, Kentsel Sağlıklaştırma, Kentsel Canlandırma gibi kavramların anlamlarına uygun olarak hayata geçirilmesini sağlayacak projeleri destekleyeceğiz.

6.    Şehir içinde atıl bulunan sanayi yapılarının endüstriyel dönüşüm projeleri çerçevesinde şehrin kültür sanat hayatına katkı verecek mekânlar haline gelmesi için desteklerimizi sürdüreceğiz.

7.    Şehrin önemli şahsiyetleri ve ortak hafızasını konu alan tarihi birikiminin okul öncesi eğitimden başlayarak o şehirde büyüyen çocukların eğitim materyallerine yerleştirilmesini sağlayacağız. Gençler ve çocuklar için şehirlilik (kentlilik) bilinci arttırmaya yönelik ‘’tasarım atölyeleri’’ kuracağız.

8.    Yöresel malzeme seçimi ve Geleneksel Mimari uygulamalarını destekleyeceğiz.

9.    Şehrin farklı kesimlerinin ortak kullanım alanları olan kamusal açık ve yeşil alanlar ile şehir parkları, meydanlar gibi mekânsal düzenlemelerin sayısını ve niteliğini arttıracağız.

10.    Kentsel Dönüşüm sürecinde; insan, zaman ve mekâna dair tüm değerlerimizi koruyacak ve tasarıma yansıtacağız. 

11.    Yerinde dönüşüm ilkesi benimsenerek, mevcut sosyal yapının ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran mekânsal çözümler üreteceğiz.

12.    Alan bazlı dönüşümü teşvik ederek, planlı alt yapıya sahip nitelikli yaşam alanları oluşturacağız.

13.    Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla “Yapı Kayıt Belgesi” verilmesine yönelik düzenlemeyi yaptık. Yapı Kayıt Belgesi’ni bir milat olarak görerek şehirlerimizin planlı gelişmesi için her türlü tedbiri alacağız.

14.    Can ve mal güvenliğimiz açısından tehlike arz ettiği öngörülen 7,5 milyon konutun dönüştürülmesi için önümüzdeki 15 yıllık periyotta yılda 150-200 bini İstanbul’da olmak üzere 500 bin konutun yenilenmesini hedefliyoruz.

15.    Diyarbakır Suriçi’nde yürüttüğümüz çalışmalar ile bölgenin tarihi ve kültürel değerini ön plana çıkararak yöresel mimariye uygun inşa edilen yapılarla birlikte Suriçi’ni hakettiği değere kavuşturuyoruz.

16.    Surlarıyla, Hevsel Bahçeleriyle, Kırklar Dağı ile UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi’nde olan Diyarbakır’ın, Güneydoğu’nun en önemli çekim merkezi olma özelliğini perçinliyoruz.

17.    İdari ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine ilişkin adımlar atacağız.

18.    Yeni bir şehircilik kanunu hazırlayarak şehirlerimizin planlı ve sağlıklı bir yapıda gelişmesini teminen arazi kullanımı, fiziki planlama, uygulama ve yapılaşma konularında temel ilkeleri, standartları ortaya koyacağız.

19.    Kentsel dönüşüm uygulamalarına yönelik çerçeve bir kanun hazırlanarak uygulamaların tek elden ve bütüncül bir şeklide yürütülmesini sağlayacağız.

20.    Mahalli idarelerin imar uygulamalarına ilişkin kurumsal kapasiteleri geliştirilerek finansman imkânlarını artıracağız.

21.    Sosyal konut projelerine yönelik destekleri sürdüreceğiz. Terörden etkilenen bölgelerimizin altyapı ve üstyapısı yenilenerek buraların imarını tamamlayacağız.

22.    Dar gelirliler ile engelliler, yaşlılar, emekliler, kadınlar, gençler, evsizler gibi dezavantajlı grupların konut gereksiniminin karşılanmasına yönelik sosyal konut projelerini desteklemeye devam edeceğiz.Önerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleri