10 / 12 / 2022

Afyonkarahisar'da kentsel dönüşüm başladı!

 Afyonkarahisar'da kentsel dönüşüm başladı!

Afyonkarahisar'da, 'Kentsel Dönüşüm Kanunu' kapsamında ihaleyi alan ve çalışma yapacak firmayla belediye arasında sözleşme imzalandı. Mısri Cami'nde 170 bin metrekare, Örenbağ'da da 250 bin metrekarenin dönüşmesi bekleniyor.Afyonkarahisar'da kentsel dönüşü- deki mahallelerin kentsel dönüşüme tane tabi tutulacak bölgelerle ilgili tutulması ile ilgili dosyanın, Bakanlar geçtiğimiz aylarda Bakanlar Kurulu'ndan geçerek Resmi Gazete'de yayınlanan Kurulu'nda kabul edilmesinin yayınlanmasının  ardından ihaleyi alan ardından ihale sürecine geçilme ile belediye arasında sözleşme imzalamıştı. Mısri Camii etrafı landı.Kentsel dönüşüm çalışmasını uyguluyor. Örenbağ bölgesi olacak Modern-AND Harita İmar planlanarak adlandırılan bölge  firmasıyla belediye arasında imzalanan protokole göre sözleşme şartlan belirlendi. 


 Çalışmalar sırasıyla; analitik etüt çalışmaları, değer tespit ve fizibilite analizleri, jeolojik-jeoteknik etüt rapor hazırlanması, dönüşüm amaçlı imar planları ve kentsel tasarım planlan, mimari yapılan proje, proje değerleme ye dağıtım teklif listeleri, hak sahipleriyle müzakere ve sözleşmeler, kamulaştırma detay alımları, imar uygulaması ve tapu tescil işlemleri şeklinde devam edecek. Altı aşamada tamamlanacak projede her aşamanın sonunda idarenin onayı alınarak bir üst aşamaya geçilecek. Tüm işlemler yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelikler ve mevzuatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrolünde yapılacak. 


Mısri Cami etrafı 170 bin metrekare, Örenbağ'da da 250 bin metrekarelik bir alanın kentsel dönüşüme tabii tutulması bekleniyor. 


NEYİ KAPSIYOR? 


6306 Sayılı Kanun kapsamında Türkiye genelinde kentsel dönüşüm yerleri, riskli alanlar ve riskli yapılar olarak gruplandırıldı. Kanuna göre, deprem alanında olsun veya olmasın can güvenliğini tehdit eden her yer kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilebilecek. Kanun kapsamında öncelikli olarak, ülke genelinde özellikle deprem riski yüksek olan bölgelerdeki eski binaların yıkılması yerine depreme dayanıklı daha modern görünüme sahip binalar yapılması planlanıyor. 


Anadolu'da Vakit-Yerel