ÖİB Ankara Gölbaşı'nda 2 gayrimenkulü özelleştirdi!


ÖİB Ankara Gölbaşı'nda 2 gayrimenkulü özelleştirdi!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Gölbaşı Oyaca-İmar Mahallesi'nde yer alan 2 gayrimenkul satış suretiyle özelleştirildi..Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararı gereğince,  Ankara  İli Gölbaşı İlçesi, Oyaca-İmar Mahallesi 393 ada 3 nolu parselde kayıtlı toplam 690 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve Ankara İli Gölbaşı İlçesi, Oyaca-İmar Mahallesi 118 ada 3 nolu parselde kayıtlı toplam 1.564 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04.10.2013 tarihli ve 2013/168 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık A.Ş. sermayesinde bulunan yüzde 0,003 oranındaki Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait iştirak hissesinin 4046 sayılı Kanun hükümleri çervesinde satış yöntemi ve pazarlık usulü uygulanmak suretiyle özelleştirildi.


Ankara İli Gölbaşı İlçesi, Oyaca-İmar Mahallesi 393 ada 3 nolu parsel, 38 bin 500 TL bedelle en yüksek teklifi veren Faik Kuvvet'e, Ankara İli Gölbaşı İlçesi, Oyaca-İmar Mahallesi 118 ada 3 nolu parsel, 80 bin TL bedelle en yüksek teklifi veren Serdar Mantar'a satıldı.ÖİB Ankara Gölbaşı özelleştirme , ÖİB Ankara Gölbaşı ihale ,

Hemen Teslim 4 proje