10 / 12 / 2023

Ataköy sahilindeki inşaatlar bugün mühürleniyor!

Ataköy sahilindeki inşaatlar bugün mühürleniyor!

Sahilindeki inşaatlar bugün Bakırköy Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenecek. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu nun da mühürleme sırasında hazır bulunacağı ve bir basın açıklaması yapacağı bildirildi.


Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulu, Ataköy Sahili'ndeki inşaatlarla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımın itirazını reddetmiş, 5'inci İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararını onaylamıştı. 


Mahkeme kararında, "İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte 


HANGİ ŞİRKETLER ALDI? 

Ataköy 2. Kısım karşısındaki 174 parsel hasılat paylaşımı esasına göre Karadeniz-Örme ortaklığına verildi. Tarihi Baruthane binalarının olduğu 160 parseli ise hasılat paylaşımı yöntemiyle Çelebican A.Ş. almıştı. 


Aynı eylem planı Öte yandan sivil toplum kuruluşlarının da mühürleme yapılacağı saatte aynı yerde bir eylem yapmayı planladığı  kaydedildi. 


gerçekleştiği anlaşıldığı cihetle kararın dayandığı kanuni ve hukuki gerekçeler mahkememizce de uygun görüldüğünden itirazın reddine, dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine 19.06.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi" demişti. 19 Haziran tarihli karar, Bakırköy Belediyesi'ne ulaştı. Kararın ellerine geçmesi nedeniyle belediye ekipleri bugün inşaatları mühürleyecek. 


Mühürleme işlemine Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun da gideceği ve burada bir basın açıklaması yapacağı öğrenildi. 


Habertürk