25 / 05 / 2024

İmar tadilatı artık ada bazlı olacak!

İmar tadilatı artık ada bazlı olacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelerde imar rantına son verecek düzenlemeyi Meclis gündemine taşıdı. Yeni imar düzenlemesine göre, imar tadilatı artık ada bazlı olacak.AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğu döneminde başlattığı ve yaklaşık üç yıl boyunca devam eden imar düzenlemesi tamamlandı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Belediye Meclislerinin keyfî imar değişiklikleri ile oluşturdukları rantın önüne geçecek düzenlemeyle bir bölgede bulunan binaların kaç katlı olacağı tespit edilecek ve belediyelerin özel kararlarla kat artışına izin veren yetkileri ortadan kalkacak. Düzenlemenin kısa süre içerisinde TBMM Çevre Komisyonuna sunulacağı öğrenildi. İmar rantı ve kaçak yapılaşmayı engellemek için başlatılan çalışmaya göre birçok sorunun kaynağı olan parsel bazlı plan değişiklikleri son bulacak. Artık Bakanlık, parsel bazlı plan değişikliğinin yapılmasına izin verilmeyeceği gibi dönüşümler ada bazlı yapılabilecek. Ada bazlı dönüşümlerde de oluşan değer artışıyla ilgili, hem yerel yönetime hem Hazine’ye hem de kentsel dönüşüm bütçesine pay aktarılacak.


CEZALARA “METROPOL” DÜZENLEMESİ

Aynı düzenlemenin içerisinde cezai yaptırımlar uygulanacak. Mevcut İmar Kanunu’nda farklı bölgelerde imara aykırı aynı sınıfta yer alan her yapıya, bölge veya gelişmişlik farkı gözetilmeksizin aynı ceza uygulanıyor. Metropol şehirdeki imara aykırı yapı ile Anadolu’nun ücra bir köşesinde yer alan aynı sınıftaki imara aykırı yapıya eşit cezalar veriliyor. Yapılması planlanan düzenlemeyle Emlak Vergisi değerini esas alan cezalandırma sistemi getirilecek ve cezalar daha adil olarak uygulanacak.


TAPUYA ŞERH DÜŞÜLECEK

Diğer yandan, düzenleme kapsamında imar planları için elektronik işlem numarası uygulamasına geçilecek. Buna göre ilan askı usulü köklü bir şekilde değiştirilerek dijital askı dönemine geçilecek. Ayrıca düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ruhsatsız başlayan, ruhsat eklerine aykırı kaçak yapıların tapu kayıtlarına, bu yapıların satılamayacağı ve kiralanamayacağıyla ilgili şerh konulacak. Aynı uygulama köylerde de geçerli olacak.