İskenderun Belediye Meclisi'nde gayrimenkul satışı ve imar tadilatı kararları kabul!


İskenderun Belediye Meclisi'nde gayrimenkul satışı ve imar tadilatı kararları kabul!

İskenderun Belediye Meclisi'nde iki maddede ise görüşler farklı oldu. Meclis Başkanlığı'nın gündeme aldığı iki maddeyi oybirliği yerine oy çokluğu ile kabul etti.İskenderun Belediye Meclisi'nin önceki günkü Ekim dönemi ilk toplantısında gündem maddelerinin ikisi dışındakiler oybirliği ile karar altına alındı. AKP-CHP ve MHP'nin neredeyse eşit sandalyeye sahip oldu. 


İskenderun Belediye Meclisi'nde iki maddede ise görüşler farklı oldu. Meclis Başkanlığı'nın gündeme aldığı iki maddeyi oybirliği yerine oy çokluğu ile kabul etti. 


İskenderun Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edilen ve CHP'li üyelerin red oyu kullandığı iki madde şunlar: -Sarıseki İmar Mıntıkasında bulunan 38.959,10 m2 yüzölçümüne sahip 2105 ada 1 parsel sayılı taşınmazda 554/2400 hisseye karşılık gelen 8.993,06 m2'lik Belediye hissesinin açık arttırma usulü ile satışının yapılması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi oyçokluğuyla kabul edildi. 


-Şevre Mıntıkasında bulunan imar adasının güneyinde yer alan 5241, 5242, 5243, 3455, 1233, 1234 ve 1131/15 nolu parsellerin tamamının Ticaret Alanına dönüştürüldüğü, yüksekliğin serbest bırakılırken E: 3.50 çıkarıldığı ve Taks: 0.70 oranında verilen yapılaşma koşulları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi oyçokluğuyla kabul edildi.


Antakya Gazetesi 
iskenderun belediye meclisi ekim kararları , Sarıseki İmar Mıntıkası , iskenderun belediye meclisi ekim kararları nelerdir ,