Etimesgut Bağlıca ve Ayyıldız imar planı değişikliği askıya çıktı!


 Etimesgut Bağlıca ve Ayyıldız imar planı değişikliği askıya çıktı!

Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!

Etimesgut Bağlıca Mahallesi ve Ayyıldız Mahallesi için hazırlanan imar planı değişikliği askıya çıktı. Askı ilanı bugün Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından, Resmi Gazete'de yayımlandı...



Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:


1- Belediye Meclisimizin 10/10/2014 tarih ve 483 sayılı kararı ile uygun görülen,  Ankara  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22/11/2014 tarih ve 2046 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 49076 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 29/01/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

596/1-1


2- Belediye Meclisimizin 09/01/2015 tarih ve 62 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/01/2015 tarih ve 163 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi, imarın 47908 ada 10 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 29/01/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.



Etimesgut Bağlıca ve Ayyıldız imar planı değişikliği askıya çıktı , Ankara , Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü , askı ilanı ,