Büyükçekmece Pelican Hill Sitesi'nde icradan satılık villa!

 Büyükçekmece Pelican Hill Sitesi'nde icradan satılık villa!

İstanbul Büyükçekmece Pelican Hill Sitesi'nde yer alan 870,893,40 metrekare yüzölçümlü villa ve arsası Büyükçekmece 3. İcra Dairesi tarafından 4 milyon TL bedelle satılıyor. Villanın satışı açık arttırma usulüyle yapılacak.


İstanbul Büyükçekmece Pelican Hill Sitesi'nde yer alan  870,893,40 metrekare yüzölçümlü villa ve arsası Büyükçekmece 3. İcra Dairesi tarafından 4 milyon TL bedelle satılıyor. Villanın satışı açık arttırma usulüyle yapılacak. Satışa konu taşınmaz tapunun Büyükçekmece İlçesi, Akaçaburgaz Mahallesi, 218 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı olup, 870,893,40 metrekare yüzölçümlü, arsa nitelikli ana taşınmazın üzerinde kurulu zeminde  Pelican Hill Sitesi'nde yer almaktadır.


Taşınmazın yer aldığı site adres olarak; Hadımköy Yolu üzerinde, yolun sol tarafı üzerinde kalmaktadır. Villa 4CJ kapı numaralıdır. 


Pelican Hill sitesi 2000 dönüm alanı kapsamakta olup, proje kapsamında Lucca, Bonita, Vincenza, Venezia, Fontana, Flora, Bologna ve Toscana adlı 8 farklı villa tipi bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm Fontana tipinde villadır.


Pelican Hill Sitesi Büyükçekmece göl manzarasına sahiptir. Taşınmazın içerisinde bodrum, zemin ve 1 adet normal kat olmak üzere 3 katlı olarak inşa edildiği belirlenmiştir.


İhale İlanı


T.C Büyükçekmece 3. İcra Dairesi Taşınmazın Açık Arttrma İlanı


TAŞINMAZIN

Özellikleri;  Büyükçemece İlçesi, Akçaburgaz Mahallesi, 218 ada, 4 parsel numaralı 870,893,40 metrekare yüzölçümlü, arsa vasfında taşınmazda 77 bağımsız bölüm numaralı villa tipi konut taşınmaz olduğu anlaşılmaktadır.


Kıymeti: 4.000.000.00 TL

1. Satış Günü: 03/12/2014 günü 11:00 ile 11:10 arası

2. Satış Günü: 29/12/2014 günü 11:00 ile 11:10 arası


Satış şartları 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi %0 5,69, KDV % 18, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/3190 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 01/10/2014


İlanın tam metni için buraya tıklayın

İlanın tam metni için buraya tıklayın