Kocaeli'de icradan satılık fabrika! 84.3 milyon TL'ye!


 Kocaeli'de icradan satılık fabrika! 84.3 milyon TL'ye!

Kocaeli İli Başiskele İlçesi Yeniköy Mahallesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul icradan satışa çıkarıldı..Kocaeli İli Başiskele İlçesi Yeniköy Mahallesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul icradan 84 milyon 340 bin 829 TL olarak satışa sunuluyor. 


TAŞINMAZLARIN Özellikleri: 

1-Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Ş. Yeniköy mah. 118 ada 6 parsel, 2350/2400 hissesi

2-Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Ş. Yeniköy mah.119 ada, 3 parsel,

3-Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Ş. Yeniköy mah. 425 ada, 1 parsel

4-Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Ş. Yeniköy mah.,425 ada 2 parsel

5-Kocaeli ili, Başiskele ilçesi,Yeniköy mah. 457 parsel

6-Kocaeli ili, Başiskele ilçesi,Yeniköy mah. 458 parsel

7-Kocaeli ili, Başiskele ilçesi,Yeniköy mah. 2932 parsel

Satışa konu taşınmazlar;

a) Kocaeli, BaşiskeleBelediyesi imar sınırları içerisindedir.

b)Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır,

c)Taşınmazların büyük bir kısmı bacalı sanayi alanında kalmakta olup, etrafında sanayi türü yapılar mevcuttur,

d)Alım satım kabiliyeti iyidir

e)Ulaşım imkanları iyidir,D-130 Karayoluna yakın mesafededir.

f)Taşınmazlar düz bir alandadır.TAŞINMAZLARIN MEVCUT DURUMU:


118 ADA, 6 PARSEL: Bu parsel topoğrafik olarak düz bir yapıya geometrik olarak düzgün dikdörtgen şekline sahiptir. Başiskele Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'- nün 05/10/2015 tarihli imar durumu yazısına gröe; plan onama sınırı içerisinde kalan bölümü (güneyi)"park alanı" olarak planlı alanda kalmakta olup, "jeolojik Açıdan Uygun Olmayan Alan" (UOA) olarak işaretlenmiştir. Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan kısmı Nazım ve Uygu- lamaİmar planı kapsamı dışında kalmaktadır, parsel boş arsa görünümünde olup, üzerlerinde kayda değer yapı bulunmamaktadır,


119 ADA, 3 PARSEL: bu parsel topoğrafik olarakdüz bir yapıya, geometrik olarak düzgün dikdörtgen şekline sahiptir, Başiskele Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün05/10/2015 tarihli imar durumu yazısına göre; küçük bir kısmı 20 m genişliğinde imar yolu olarak kamuya ayrılan bölümü hariç, geri kalan kısmı "park alanı" olarak planlı alanda kalmakta olup, "jeolojik Açıdan Uygun Olmayan Alan"(UOA) olarak işaretlenmiştir, parsel boş arsa görünümünde olup, üzerlerinde kayda değer yapı bulunmamaktadır.


425 ADA, 1 PARSEL: Bu parsel topografik olarak düz bir yapıya, geometrik olarak düzgün dikdörtgen şeklindedir. Başiskele Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 05/10/2015 tarihli imar durumu yazısına göre; "Jeolojik AçıdanUygun Olmayan Alan" (UOA) olarak işaretlenmiştir. Parsel boş arsa görünümünde olup, üzerlerindekayda değer yapı bulunmamaktadır.


425 ADA, 2 PARSEL: Bu parsel topoğrafik olarak düz bir yapıya, geometrik olarak düzgün dikdörtgen şekline sahiptir. Başiskele Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 05/10/2015 tarihli imar durumu yazısına göre; küçük bir kısmı 20 m genişliğinde imar yolu olarak kamuya ayrılan bölümü hariç, geri kalan kısmı "Jeolojik Açıdan Uygun Olmayan alan"(UOA) olarak işaretlenmiştir, parsel boş arsa görünümünde olup, üzerlerinde kayda değer yapı bulunmamaktadır.


457 PARSEL: Bu parsel topoğrafik olarak düz bir yapıya sahiptir, Başiskele Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 05/10/2015 tarihli imar durumu yazısına göre; parselin tamamı "Sanayi alanı" olarak planlı alanda kalmaktadır, yapılaşma koşulları E:0.80, Hmax:serbest olarak belirlenmiştir. 457 parsel üzerinde;

1.yapı sınıfı 4A olan 2.941,00m² likçelik konstrüksiyon "yat atölyesi"

2.Yapı sınıfı 3B olan 150,00m² lik "idari bina"

3.Yapı sınıfı 3A olan 1937,00m² lik "ambar binası" bulunmaktadır.


458 SAYILI PARSEL: Bu parsel topoğrafik olarak düz bir yapıya, geometrik olarak ince uzun ve şekilsiz bir biçime sahiptir. Başiskele Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/10/2015 tarihli imar durumu yazısına göre ; parselin küçük bir kısmı plan onama sınırı dışında ve kıyı kenar çizgisi içinde kalmaktadır, Geri kalan kısmı "Sanayi alanı" olarak planlı alanda kalmaktadır, Yapılaşma koşulları E:0,80 Hmax:Serbest olarak belirlenmiştir. 458 sayılı parsel üzerinde;

1. Yapı sınıfı 3B olan, 60,00m²lik "Güvenlik binası"

2.Yapı sınıfı 3B olan 106,00m²lik"Trafo binası"bulunmaktadır.


2932 SAYILI PARSEL: Bu parsel topoğrafik olarak düz bir yapıya geometrik olarak şekilsiz bir biçime sahiptir. Başiskele Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 05/10/2015 tarihli imar durumu yazısına göre; parselin yaklaşık 1/4 kısmı plan onama sınırı dışında ve kıyı kenar çizgisi içinde kalmaktadır. Geri kalan yaklaşık 3/4 kısmı"sanayi alanı" olarak planlı alanda kalmaktadır.


GENEL TOPLAM : 84.340.829,00-TL

1. Satış Günü : 09/04/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 07/05/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezat Salonu, Kadıköy Mahallesi, Bağdat Caddesi, N: 59 iç kapı :Z 01 İzmit/Kocaeli


Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/4215 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


 Kocaeli icralık fabrika , Kocaeli icralık taşımazlar 2018 , Kocaeli Başiskele satılık fabrika ,