23 / 05 / 2024

Gebze ÇBS Boya Fabrikası icradan satışa sunuldu!

Gebze ÇBS Boya Fabrikası icradan satışa sunuldu!

Gebze 2. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Kocaeli İli, Çayırova Mahallesi, Tahta Köprü Dikilitaş Mevkii'nde yer alan ÇBS Boya Fabrikası icradan satışa çıkarıldı. ÇBS Boya Fabrikası için 185 milyon 397 bin 544 TL bedel isteniyor.


Gebze 2. İcra Dairesi Müdürlüğü; Kocaeli İli, Çayırova Mahallesi, Tahta Köprü Dikilitaş Mevkii'nde yer alan ÇBS Boya Fabrikası'nı icradan satışa sunuyor. ÇBS Boya Fabrikası 185 milyon 397 bin 544 TL bedelle icradan satılıyor. Satışa konu olan fabrika için ilk ihale tarihi 19 Temmuz 2018 olarak açıklandı. 


Gebze İlçesi, Çayırova (Cumhuriyet) Mahallesi, D 100 Karayoluna paralel kuzey Yan Yoluna cepheli, ÇBS Oto Boyaları San. ve Tic. A.Ş. isimli fabrika 2016 ve 2017 yıllarında da icradan satışa sunulmuştu.


TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ:

Taşınmazlar, Gebze İlçesi, Çayırova (Cumhuriyet) Mahallesi, D 100 Karayoluna paralel kuzey Yan Yoluna cepheli, ÇBS Oto Boyaları San. ve Tic. A.Ş. isimli fabrikanın dış kapı numarası ‘7 olan yerdir. Parseller üzerindeki fabrika binaları, tesis, makine ve teçhizatlarda yapılan incelemelerde ve Fen Bilirkişinin krokisine göre tespit konusu taşınmazların üzerinde muhtelif sayıda ve özelliklere sahip fabrika binası, tesis ve yapı bulunmakta, bu fabrikaların ve tesislerin içinde yine muhtelif özelliklerde ve sayılarda makine ve teçhizat bulunmakta, boya imalatı yapılan önemli fabrikalardan oluştuğu, bu tesislerin ve fabrikaların bulunduğu konum, Gebze’ nin en önemli sanayi ve ticaret bölgesinde, ana ulaşım yolları üzerinde bulunmaktadır. Fabrika sahasının ön cephesinden D-100 karayolu ve Yan yol geçmekte, arka cephesinden de asfalt kaplamalı Eski Bağdat yolu geçmekte, tüm alt yapısı tamamlanmış, tüm çevresi tel çit ile çevrili olduğu ve çevre düzenlemesinin yapılmış olduğu, bu yönleri ile ham arsa özelliğinde olmayıp, tesisin çalışır durumu dikkate alınmıştır. Tespit konusu 675, 676, 677 ve 678 nolu parseller üzerinde aşağıdaki yapılar ve tesisler tespit edilmiştir. Bu taşınmazların özellikleri dikkate alınarak kıymet takdiri yapılan taşınmazın yer aldığı binanın yapısal özellikleri dikkate alınarak, Çevre Şehircilik Bakanlığı 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetlerinde yapı türüne göre değerlendirme yapılacaktır.


Kıymeti : 185.397.544,85 TL

1. Satış Günü : 19/07/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 16/08/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Mevlana Mah.Soma Maden Şehitleri Cad.No:8 Adliye Sarayı Kat:1 B.Blok No:116 (Müzayede) Salonu GEBZE/KOCAELİ


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1417 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları tebliğat yapılamayan ilgililereİİK' nun 127 md gereğince gazete ilanının tebliğ yerine geçecegi ilan olunur.