Kocaeli'de icradan satılık gayrimenkul! 20.9 milyon TL'ye!


Kocaeli'de icradan satılık gayrimenkul! 20.9 milyon TL'ye!

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Acısu Mahallesi'nde yer alan çelik imalathane ve arsası 20 milyon 972 bin 706 TL bedel ile icradan satışa sunuluyor.Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Acısu Mahallesi'nde yer alan çelik imalathane ve arsası icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 20 milyon 972 bin 706 TL bedel isteniyor.1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Acısu Mah. 1541 Parselde kayıtlı 20.599,66 m² miktarlı Çelik İmalathane ve Arsası vasıflı taşınmaz.


Satış konusu Kartepe Belediyesi Acısu Mahallesi Vatan Caddesinde kain 1541 parsel üzerinde 5 adet bina ve ek binalar bulunmaktadır. Parselin kuzeyinde, tabanda kullanım alanı 2.758,00 m2. olan "Atölye Binası", atölye binasına bitişik ve güneyinde tabanda kullanım alanı 4.452,00 m2., 3 bölüm halinde, yapı yüksekliği 12.50 mt. olan " İmalathane Binası", imalathane binasına bitişik ve güneyinde tabanda kullanım alanı 865,00 m² ve yapı yüksekliği 12,50 mt. olan "Boyahane Binası", parselin güneyinde tabanda kullanım alanı 585,00 m² ve yapı yüksekliği 9 olan " Kumlama Atölyesi " ile parselin kuzey batısında 4 katlı, tabanda kullanım alanı 577,00 m² zemin ve normal katlarda toplam 2.121,00 m², yapı yüksekliği 9.180 m, dış cephesi kompozit panelle kaplı, iç ara bölme ve dış cephenin iç duvarları na tamam olan "İdari Bina" bulunmaktadır. Kıymeti : 20.972.706,40 TL

1. Satış Günü : 01/10/2018 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü : 26/10/2018 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/301 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Kocaeli icradan satılık gayrimenkul , Kocaeli satılık gayrimenkul , Kocaeli gayrimenkul satışı ,