Kocaeli Körfez'de icradan satılık gayrimenkul! 21.2 milyon TL'ye!


 Kocaeli Körfez'de icradan satılık gayrimenkul! 21.2 milyon TL'ye!

Kocaeli İli Körfez İlçesi, Yarımca Köyü'nde yer alan 4 katlı betonarme bina ve arsa icradan satışa çıkarıldı...Kocaeli İli Körfez İlçesi, Yarımca Köyü'nde yer alan 4 katlı betonarme bina ve arsası icradan  21 milyon 226 bim 862 TL bedelle satışa sunuluyor. 


Tapu Kaydı : Kocaeli İli Körfez İlçesi, Yarımca köyü, Cilt/Sayfa: 85/8309, Ada: 2568, Parsel:3 , Yüzölçüm: 7.253.00m2, Ana Taş. Nitelik: Bodrumu olan 4 katlı Betonarme Bina ve Arsası


İmar Durumu : Körfez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müd.nün 26/07/2017 tarihli cevabi yazılarına göre 1/1000 ölçekli Körfez Kent Merkezi Revizyon imar planında sanayi alanında kalmaktadır, E: 0.80, Hmax:3 kattır, Ayrıca gaz, akaryakıt, yağ vb. depolama tesislerinde, depolama tankları yapılacaksa 0,40 m2/ 2.50 m3 olarak hesaplanır.


Hali Hazır Durumu ve Özellikleri : Satışa konu Yarımca Mahallesi 2568 ada 3 nolu parsel Körfez Belediyesi sınırları içerisinde Güney Mahallesinde olup bu mahallenin tam orta bölümünde konumlanmıştır. Bu parsel kuzeyde 2568 ada 2 nolu parsel, batıda Nizam sokak, güneyde Körfez Atıksu Arıtma tesisi sokağı, doğuda 2568 ada 4 parsel ile çevrilmiştir. Bu parsele D.100 karayolu Gebze -İzmit yönünde giderken Tem otoyolu Körfez gişeleri köprülü kavşağını geçince, Diş hastanesi köprülü kavşağının üzerine çıkarak üstten sağa Hürriyet caddesine sapıldıktan sonra yaklaşık 1360 m gidilip sağa Körfez Atıksu Arıtma tesisi sokağına devam edilerek ulaşılmaktadır. Bu parsel 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi uygulaması görmüş imar parseli olmakla birlikte imar planı içerisinde bulunmakta, yol, su, elektrik, telefon ve kanalizasyon gibi her türlü belediye ve diğer kamu hizmetleri imkanlarından yararlanmaktadır. Körfez ilçesi merkezinde olup meskün alandadır. Nüfusun orta yoğun olduğu bir konumdadır. Bu parsel ana arterlere bağlanan Hürriyet caddesine 130 m mesafede olup ulaşım imkanları çok iyidir. D-100 Karayolu ve oradan Tem Anadolu Otoyoluna Hürriyet caddesinden direk olarak ulaşılmaktadır. Bu parselin etrafında sanayi türünde yapılaşmalar mevcuttur. Akpet Körfez Dolum Tesisi, Ergaz depolama ve ikmal otogarı, Anadolu Gaz Yarımca Dolum Tesisi, Petline Körfez Dolum Tesisi, Körfez Atıksu Arıtma Tesisi örnek olarak sunulabilmektedir.Satışı yapılacak olan parselin alım - satım kabiliyeti iyidir. Zemini inşaat yapmaya elverişlidir. 1/1000 ölçekli uygulama planı bulunduğundan arsa vasfında olduğu belirlenmiştir. Satışa konu parsel üzerinde alüminyum cephe kaplamalı, bodrum kat ve 4 normal katlı, betonarme karkas tipte ana bina ve tek katlı iki adet sanayi yapısı şeklinde, kat yüksekliği yaklaşık 5.50 m olan ve işyeri olarak kullanılan binalar bulunmaktadır. Bu binalar yaklaşık 30 yıl önce betonarme karkas olarak inşa edilmiş olup çatısı çelik konstrüksiyon, çatı örtüsü oluklu galvaniz saçtır. Alüminyum cephe kaplamalı ana binanın taban alanı yaklaşık 161,00 m2 olup toplam inşaat alanı 805,00 m2 olmaktadır. Bu binada klima ısıtma - soğutma sistemi bulunmaktadır. Dış cepheler düşey olarak BTB malzeme ile kaplanmıştır. İç mekanlarda bölüm zeminleri Pvc yada laminant parke kaplı olup ıslak mekanlar seramik kaplanmıştır. Tek katlı işyeri binaları ise 1.044.00 m2 ve 211.00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Yapıların 10.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin hesabında kullanılacak 2017 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğe göre sınıfının, ana bina için III-B grubu, çelik konstrüksiyon çatılı işyerleri için II-B grubu yapı sınıfından olduğu saptanmıştır. Binaların yapım yılı ve fiziki durumu göz önüne alındığında yıpranma payı ana binada %20, çelik konstrüksiyon çatılı işyerlerinde %40 olarak göz önüne alınmıştır. Satışa konu yapıların değerini etkileyen tüm objektif ölçüler dikkate alınarak 16/07/1985 tarihli 85/9707sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin hesabında kullanılacak 2017 yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğe göre belirlenen birim fiyatlarla yapı alanının çarpımı sonucunda bulunmuştur. Bu değerden 02/12/1982 tarih ve 17886 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bina yıpranma payları listesinde yararlanılarak yapı yıpranma payı düşülerek hesap edilmiştir.


Kıymeti : 21.226.862,25 TL

1. Satış Günü : 07/05/2018 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 05/06/2018 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : KÖRFEZ ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - KÖRFEZ KOCAELİ


Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/847 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Kocaeli Körfez icralık satılık arsa , Kocaeli Körfez satılık bina icralık , Kocaeli Körfez satılık arsa fiyatları ,