01 / 03 / 2024

İzmir Bornova'daki Ede Demir Çelik Fabrikası 187,9 milyon TL'ye satılıyor!

İzmir Bornova'daki Ede Demir Çelik Fabrikası 187,9 milyon TL'ye satılıyor!

TC. İzmir 3. İcra Dairesi, Ede Demir Çelik Fabrikası'nı, fabrikanın tesislerini ve 31 adet arsayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkullerin toplam bedeli 187 milyon 912 bin 560 TL olarak belirlendi.


TC.  İzmir  3. İcra Dairesi, Ede Demir Çelik Fabrikası'nı, fabrikanın tesislerini ve 31 adet arsayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkullerin toplam bedeli 187 milyon 912 bin 560 TL olarak belirlendi.


TC. İZMİR 3. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIM AÇIK ARTIRMA İLANI


2014/4008 Tlmt


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO’LU TAŞINMAZIN


Tapu Bilgileri : Asağıda tapu bilgileri vazıh söz konusu 2311.1770.1771.1898.378 parsel’de kayıtlı beş (5) adet taşınmaz (İzmir 1 .icra Hukuk Mahkemesinin 2014/770 Esas- 2015/312 Karar savılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gereğince! fabrika tesislerinin belirli bir üretim gerçekleştirmek için kurulmuş ekonomik bütünlüğü olan entegre tesis olması nedeniyle birlikte satılacaktır.


1-İzmir ili, Bornova ilçesi, Işıklar mahallesi, Aralıkirim mevkiinde kain 2311 Parselde kayıtlı 153.543,00m2 miktarlı fabrika müştemilatı ve arsası vasıflı taşınmazın tamamı,


2-İzmir ili, Bornova ilçesi, Işıklar mahallesi, Aralıkirim mevkiinde kain 1770 Parselde kayıtlı 27.726,00m2 miktarlı Özerinde fabrika binası bulunan arsa vasıflı taşınmazın tamamı,


3-İzmir ili, Bornova ilçesi, Işıklar mahallesi, Aralıkirim mevkiinde kain 1771 Parselde kayıtlı 8.400,00m2 miktarlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı,


4-İzmir ili, Bornova ilçesi, Işıklar mahallesi, Aralıkirim mevkiinde kain 1898 Parselde kayıtlı 2.774,00m2 miktarlı eski yol yerinden arsa vasıflı taşınmazın tamamı,


5-İzmir ili, Bornova ilçesi, Işıklar mahallesi, Aralıkirim mevkiinde kain 378 Parselde kayıtlı 5.310,00m2 miktarlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı,


- Ayrıca 31 adet arsa satışa sunuluyor.


- Gayrimenkullerin toplam bedeli 187.912.560 TL olarak belirlendi.


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaktan toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden Önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İzmir 3.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası  Adliye Şubesinde bulunan TR790001500158007290493009 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatınİması veya bu miktar kadar miili bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Katma Değer Vergisi Kanunu'nun17/4-r maddesi gereğince bu satış işlemleri katma değer vergisinden istisna tutulacak.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İÎK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderi ten tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/4008 Tlmt sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 17/10/2015