Elazığ'da 14 milyon 970 bin TL'ye icradan fabrika satılıyor!

Elazığ'da 14 milyon 970 bin TL'ye icradan fabrika satılıyor!

Elazığ Merkez'de yer alan 12 bin 915 metrekare yüzölçümlü fabrika binası ve arsası 14 milyon 970 bin TL bedel ile icradan satılıyor. ihalesi 16 Mayıs 2017 ve 16 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacak...


Elazığ Merkez'de yer alan 12 bin 915 metrekare yüzölçümlü fabrika binası ve arsası 14 milyon 970 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan taşınmazın ihalesi 16 Mayıs 2017 ve 16 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. 


İhale Metni:

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, 81 Ada No, 45 Parsel No, PERÇENÇ (AKÇAKİRAZ) KÖYÜ, Taşınmaz üzerinde muhtesat bulunmamaktadır. Taşınmazın güneyinde Elazığ çevre yolu, doğusunda şeker Fabrikası, Organize Sanayi Bölgesi batısında Elazığ şehir merkezi bulunmaktadır. Taşınmaz şehrin tercih edilebilecek bölümünde olup altyapı, yol, su, elektrik kanalizasyon gibi belediye hizmetleri mevcuttur. Taşınmaz ulaşım yönünden kolaylık arz etmektedir.


Kıymeti : 14.970.987,00TL

1. Satış Günü : 16/05/2017 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 16/06/2017 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri :ELAZIĞ ADLİYESİ 4. KATTA BULUNAN 4002 NOLU İCRA DAİRELERİ SATIŞ ODASI


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin P sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin P sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,( Kdv Kanunu 17/4-r maddesi gereğince KDV'den muaftır.) 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/99 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17.03.2017

NOT: Bu ilan İİK 127. Madde gereğince tebliğat yapılamayan ilgililere tebliğ hükmündedir.