15 / 08 / 2022

Elazığ'da icradan satılık fabrika! 7.7 milyon TL'ye!

Elazığ'da icradan satılık fabrika! 7.7 milyon TL'ye!

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Aşağı Holpenk Köyü mevkiinde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul 7 milyon 769 bin 87 TL bedel ile icradan satışa sunuluyor.


Elazığ İli, Merkez İlçesi, Aşağı Holpenk Köyü mevkiinde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan fabrika için 7 milyon 769 bin 87 TL bedel isteniyor.


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, 2567 Ada, 9 Parsel, AŞAĞI HOLPENK Köyü, Arsa nitelikli taşınmaz, Elazğ 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/110 Esas, 12.06.2018 Tarih ve 2018/290 Karar sayılı dosyasındaki 03.04.2018 Tarihli bilirkişi raporuna göre; Değer tespiti istenilen taşınmaz, uydu sisteminde görüleceği üzere kuş uçuşu olarak Malatya Caddesine cepheli ve Baskil Yol ayrımına 2,85 km mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz yol, elektrik, telefon hizmetlerinden faydalanmaktadır.


Dava konusu taşınmaz üzerinde betonarme karkas tarzda zemin+2 normal kat şeklinde inşa edilmiş idare binası kullanım amaçlı kaloriferli bir bina mevcuttur. Bina idari bürolar, müdür odası, ve wc hacimlerinden müteşekkildir.


Kıymeti : 7.769.087,00 TL

1. Satış Günü : 16/01/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 27/02/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : CUMHURiYET MAH. MALATYA CAD. NO:30 ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR MERKEZİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONU MERKEZ/ELAZIĞ


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/218 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/11/2018