07 / 06 / 2023

Denizli'de icradan satılık 2 gayrimenkul! 16.8 milyon TL'ye!

Denizli'de icradan satılık 2 gayrimenkul! 16.8 milyon TL'ye!

Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Çeltikçi Mahallesi'nde yer alan 2 adet gayrimenkul toplamda 16 milyon 847 bin 890 TL bedel ile icradan satışa sunuluyor.


Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Çeltikçi Mahallesi'nde yer alan 2 adet gayrimenkul icradan satışa çıkıyor. Satışa konu olan gayrimenkuller için toplamda 16 milyon 847 bin 890 TL bedel isteniyor.


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, 109 Ada, 7 Parsel, ÇELTİKÇİ Mahalle/Köy, Taşınmaz Salihağa kavşağından sağa dönülüp çevre yolunda 900,00 m. Gidildiğinde yolun solunda çevre yoluna cephelidir. Merkezefendi Uygulama İmar Planı dahilinde ;Toplu Konut alanında kalmaktadır. Ön bahçe çekme mesafesi = 20,00 m. , E = 1,00 şeklindedir. Taşınmaz engebesiz ve eğimsiz olup taşınmaz üzerinde her hangi bir yapı yada bina bulunmamaktadır. Alt yapı hizmetleri yoktur.Ön cephesi Çevre yoluna cepheli olup diğer cephelerindeki yollar yerinde henüz açılmamıştır. Taşınmazın ayrıntılı özellikleri dosyamızdaki bilirkişi raporunda mevcuttur.


Kıymeti : 6.020.190,00 TL

1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 08/11/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Merkezefendi Belediyesi Mezat Salonu - Adalet Mah. Kazım Karabekir Cad. No:23 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ


2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, 0 Ada, 477 Parsel, ÇELTİKÇİ Mahalle/Köy, Salihağa kavşağından sağa dönülüp çevre yolunda 900,00 m. Gidildiğinde yolun solunda çevre yoluna cepheli 7 nolu parselin kuzeyindeki 6 nolu parselin kuzeyinde kalmaktadır.İmar planı dahilinde olmayıp yapılaşma izni vardır.E=0,05 ,Bina yüksekliği = 7,50 m. , Ön bahçe mesafesi = 5,00 m. ,Yan bahçe mesafesi = 5,00 m. ,arka bahçe mesafesi = 5,00 m. Dir. Taşınmaz üzerinde 5414,00 m2toplam alanlı bina yapılması hakkı vardır. Taşınmaz genel itibariyle engebeli tepelik bir görünüme sahiptir. Alt yapı hizmetleri yoktur.Taşınmazın çevresindeki yollar açılmamıştı. Taşınmazın ayrıntılı özellikleri dosyamızdaki bilirkişi raporunda mevcuttur.


Kıymeti : 10.827.700,00 TL

1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 10:10 - 10:15 arası

2. Satış Günü : 08/11/2018 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri : Merkezefendi Belediyesi Mezat Salonu - Adalet Mah. Kazım Karabekir Cad. No:23 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/6963 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/08/2018