01 / 02 / 2023

Beyoğlu'nda icradan satılık otel! 6 milyon TL'ye!

 Beyoğlu'nda icradan satılık otel! 6 milyon TL'ye!

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kamerhatun Mahallesi'nde yer alan otel binası icradan satışa çıkarıldı..


İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kamerhatun Mahallesi'nde yer alan otel binası icradan 6 milyon TL bedelle satışa sunuldu.  


Özellikleri: Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kamerhatun Mahallesi, Balık Sokak, 13 Kapı Numaralı; tapunun 424 ada, 26 parsel numarasında kayıtlı zemin kat + 4 normal kattan ibaret 8 çift kişilik, 1 üç kişilik olmak üzere toplam 9 odalı üç yıldızlı otel binasının, toplam inşaat alanının 392,23 metrekare olduğu buna göre net alanın da yaklaşık 360,00 metrekare olduğu kat mülkiyeti tesis edilmiş betonarme karkas oteldir.


Taşınmaz bir yandan Tarlabaşı Bulvarı'na diğer yandan Kamer Hatun Caddesi'ne bağlanan Balık Sokak üzerindeki 13 kapı numarasındadır. Ticari faaliyette olan taşınmazın giriş-zemin katında resepsiyon-lobi bölümü ile arka cephede bir otel odası, ara koridor üzerinde de asansör yeri, yangın merpeni, wc-lavabo ve küçük bir mutfak yeri bulunmaktadır. Lobi kısmı dekoratif, zemini ahşap, kartonpiyer işçilikli, asma tavan aydınlatmalı, bazı duvar yüzeyleri duvar kağıdı işçilikli , arka cephedeki oda arka bahçeye çıkış imkanı bulunan çift kişilik odadır. Zemin katta bir diğer katlarda ikişer oda olmak üzere toplam 9 oda mevcuttur. 


Kıymeti : 6.000.000,00 TL

1. Satış Günü : 02/04/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü : 03/05/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1642 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/02/2018