09 / 08 / 2022

Antalya'da satılık 4 gayrimenkul! 8.2 milyon TL'ye!

 Antalya'da satılık 4 gayrimenkul! 8.2 milyon TL'ye!

Antalya İli, Kepez İlçesi, Sinan Mahallesi'nde yer alan ofis vasıflı 4 gayrimenkul toplamda 8 milyon 200 bin TL bedel ile icradan satılacak...


Antalya İli, Kepez İlçesi, Sinan Mahallesi'nde yer alan ofis vasıflı 4 gayrimenkul icradan satışa sunulacak. Gayrimenkullerin bedeli toplamda 8 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. 

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli, Kepez İlçesi, Sinan Mahallesi, 25031 Ada No, 54 Parsel No, 190/1190 Arsa Paylı, 4.212 m2 Yüz Ölçümlü, B/Zemin/3 nolu bağımsız bölüm, binanınzeminkatındakuzey-batı-güney-doğu cephelidir. Ofis niteliklidir. Binalarbetonarme karkas tarzda inşa edilmiş olup, Bina 14 yıllık olup binanındeğerine olumsuz etki edecek herhangi bir durum yoktur.Binanınkuzey tarafında çağdaş sokak bulunmaktadır. Giriş, sekreter odası ve diğer departmanlara ayrılmış odalar ve bir adet dinlenme odası, müdür odası ve koridor bulunmaktadır. Departman bölümlerinin zemini laminant kaplı, diğer bölümler seramik kaplıdır. Binanın 2.bodrum katına inen ve üst kata çıkan merpenler granit kaplama olduğu görülmüştür.Oda kapıları ahşap doğramadır. Pencereler Ahşap görünümlü pvc olup çift camlıdır.Ofis net 530 m2 olup borçlu şirket tarafından öncedenofis olarak kullanılmış ve halenkullanılmamaktadır. Binaelektrik, su tesisatlı ve asansörsüzdür.

 

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

1. Satış Günü : 12/12/2017 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 08/01/2018 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : 6. İcra Müdürlüğü Önü - Antalya Adalet Sarayı MURATPAŞA / ANTALYA


2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli, Kepez İlçesi, Sinan Mahallesi, 25031 Ada No, 54 Parsel No, 100/1190 Arsa Paylı, 4.212 m2 Yüz Ölçümlü, B/Bodrum/2 nolu bağımsız bölüm, binanınBodrumkatındakuzey-batı-güney cephelidir. Ofis niteliklidir. Binanınkuzey tarafında çağdaş sokak bulunmaktadır. Bina 14 yıllık olup binanındeğerine olumsuz etki edecek herhangi bir durum yoktur. 2. Bodrum katta depolar, 1. Bodrum katta binanın girişi, sekreter odası ve diğer departmanlara ayrılmış odalar ve bir adet dinlenme odası, müdür odası ve koridor bulunmaktadır. Departman bölümlerinin zemini laminant kaplı, diğer bölümler seramik kaplıdır. Binanın 2.bodrum katına inen ve üst kata çıkan merpenler granit kaplama olduğu görülmüştür. 2. Bodrum katta mutfak, personel yemekhanesi ve depolar bulunmaktadır. Oda kapıları ahşap doğramadır. Pencereler Ahşap görünümlü pvc olup çift camlıdır. Ofis net 277 m2 olup borçlu şirket tarafından ofis olarak kullanılmış ve halenkullanılmamaktadır. Mahalinde 1 ve 3 nolu bağımsız bölümler ile müşterek kullanılacak tarza getirilmiştir. Binaelektrik, su tesisatlı ve asansörsüzdür.

 

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

1. Satış Günü : 12/12/2017 günü 14:15 - 14:20 arası

2. Satış Günü : 08/01/2018 günü 14:15 - 14:20 arası

Satış Yeri : 6. İcra Müdürlüğü Önü - Antalya Adalet Sarayı MURATPAŞA / ANTALYA

 

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli, Kepez İlçesi, Sinan Mahallesi, 25031 Ada No, 54 Parsel No, 60/1190 Arsa Paylı, 4.212 m2 Yüz Ölçümlü, B/Bodrum/1 nolu bağımsız bölüm, binanınBodrumkatındakuzey-doğu-güney cephelidir. Ofis niteliklidir. Bina 14 yıllık olup binanın değerine olumsuz etki edecek herhangi bir durum yoktur. Binanınkuzey tarafında çağdaş sokak bulunmaktadır. 2. Bodrum katta depolar, 1. Bodrum katta binanın girişi, sekreter odası ve diğer departmanlara ayrılmış odalar ve bir adet dinlenme odası, müdür odası ve koridor bulunmaktadır. Departman bölümlerinin zemini laminant kaplı, diğer bölümler seramik kaplıdır. Binanın 2.bodrum katına inen ve üst kata çıkan merpenler granit kaplama olduğu görülmüştür. 2. Bodrum katta mutfak, personel yemekhanesi ve depolar bulunmaktadır. Oda kapıları ahşap doğramadır. Pencereler Ahşap görünümlü pvc olup çift camlıdır.Ofis net 271 m2 olup borçlu şirket tarafından ofis olarak öncedenkullanılmış ve halenkullanılmamaktadır. Mahalinde 2 ve 3 nolu bağımsız bölümler ile müşterek kullanılacak tarza getirilmiştir. Binaelektrik, su tesisatlı ve asansörsüzdür.

 

Kıymeti : 700.000,00 TL

1. Satış Günü : 12/12/2017 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 08/01/2018 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : 6. İcra Müdürlüğü Önü - Antalya Adalet Sarayı MURATPAŞA / ANTALYA

 

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli, Kepez İlçesi, Sinan Mahallesi, 25031 Ada No, 54 Parsel No, 840/1190 Arsa Paylı, 4.212 m2 Yüz Ölçümlü, A/2.Bodrum+1.Bodrum+Zemin/1 nolu bağımsız bölüm, binanın 2. Bodrum kat+1. Bodrum kat+zemin katındakuzey-doğu-güney-batı cephelidir. Ofis niteliklidir. Binanınkuzey tarafında çağdaş sokak bulunmaktadır. Bina 14 yıllık olup binanındeğerine olumsuz etki edecek herhangi bir durum yoktur. 2. Bodrum katta depolar, 1. Bodrum katta binanın girişi, sekreter odası ve diğer departmanlara ayrılmış odalar ve bir adet dinlenme odası bulunmaktadır. Zemin katta genel müdür odası, genel müdür dinlenme odası ve banyo wc ile 2 adet müdür odası, wc ve koridor bulunmaktadır. Departman bölümlerinin zemini laminant kaplı, diğer bölümler seramik kaplıdır. Binanın 2.bodrum katına inen ve üst kata çıkan merpenler granit kaplama olup korkuluklarının sökülmüş olduğu görülmüştür. Oda kapıları ahşap doğramadır. Pencereler Ahşap görünümlü pvc olup çift camlıdır.Ofis net 840 m2 olup borçlu şirket tarafından ofis olarak önceden kullanılmış ve halen kullanılmamaktadır.

 

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

1. Satış Günü : 12/12/2017 günü 14:45 - 14:50 arası

2. Satış Günü : 08/01/2018 günü 14:45 - 14:50 arası

Satış Yeri : 6. İcra Müdürlüğü Önü - Antalya Adalet Sarayı MURATPAŞA / ANTALYA

 

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1108 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7- Ayrıca satış ile ilgili ihalenin feshi davası açan kişi ve kurumların dava açtıklarına dair belgeyi satış sonrası yasal süre olan 7 gün içerisinde müdürlüğümüz dosyasına ibraz etmeleri, aksi takdirde doğacak zarardan kendileri sorumlu olacaklardır. NOT : İşbu ilan, tebligat yapılamayan ilgililere tebliği niteliğinde olup, bila iade tebligatlar hakkında gazete ilanı ile yetinilecektir. 19/10/2017