22 / 07 / 2024

İstanbul'da 2.4 milyon liraya icradan satılık taksi plakası!

İstanbul'da 2.4 milyon liraya icradan satılık taksi plakası!

Mega kent İstanbul'da 34 TFC 73 numaralı ticari taksi plakası 2 milyon 386 bin liraya icradan satılıyor...Mega kent İstanbul'da 34 TFC 73 numaralı ticari taksi plakası icradan satışa çıkarıldı. Söz konusu plakanın satış ihalesi 18 Nisan 2022  tarihinde saat 11:30'da gerçekleştirilecek. 


Söz konusu ihale, İstanbul Adalet Sarayı 25. İcra Müdürlüğü Çağlayan'da yapılacak. 34 TFC 73 numaralı ticari taksi plakası için muhammen bedel 2 milyon 386 bin lira şeklinde belirlendi.


İhaleye katılacak olanların'Ticari Taşıt Tahsis' belgesi alması da gerekiyor. Alıcılar, UKOME tarafından belirlenen plaka devir bedelini de ödüyor. 34 TFC 73 sayılı ticari taksi plakası için araçtan ayrı ihale yapılacağı duyuruldu.


T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çıkartılmış, bulunan ticari taksi ve ticari dolmuş yönergesininin 5/1 bendi ve ticari araç (plaka) tahsis belgesi başlıklı 20. Maddesi kapsamında 34 TFC 73 numaralı ticari taksi plakasının satışına iştirak edebilecek olanlar İBB Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHIM) tarafından ticari araç 'tahsis belgesi' verilmiş olan kişiler olarak belirtildi. 


İlan metni:


T.C.İSTANBUL 25. İCRA DAİRESİ 2019/44632 ESAS


TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.


İstanbul


İLANDA BELİRTİLEN SATIŞA KONU 34 TFC 73 PLAKA NUMARALI ARAÇTAN AYRI SATIŞA SUNULAN TİCARİ ARAÇ PLAKASI;


Ticari plakların verilmesi ve satışa ilişkin 10553 sayılı ''ticari plakaların verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında bakanlar kurulu kararında '' ticari plaka verilecektir'' başlıklı 3. Maddesinde ticari plaka verilebilmesi için taksi , dolmuş ve minibüslerde şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise şoförler odasına üye olmak düzenlemesi bulunmakta olup aynı maddenin 3. Bendinde '' taksi dolmuş ve minibüs sahipleri bu plakaları bu maddenin (1) numaralı bendinde sayılan şartları haiz kişilere satabilirler'' düzenlemesi yer almaktadır. Söz konusu Bakanlar kurulu kararı doğrultusunda T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çıkartılmış , bulunan ticari taksi ve ticari dolmuş yönergesinini 5/1 bendi ve ticari araç (plaka) tahsis belgesi başlıklı 20. Maddesi doğrultusunda 34 TFC 73 sayılı ticari taksi plakasının satışına iştirak edebilecek olanlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHIM) tarafından ticari araç ''tahsis belgesi'' verilmiş olan kişilerdir. Ticari taksi plakası içinde ihale katılımcı şartları : 86/10553 sayılı Bakanlar kurulu kararı ve UKOME kararı uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında düzenlenen '' TİCARİ TAŞIT TAHSİS'' belgesi almaları (ihale tarihinden en erken 30 gün önce alınmış olması) gerekmektedir. Tahsis belgesi başvurularında istenecek belge ve evraklara daire UKOME yazısı dosya içerisinde görülebilir. Alıcı UKOME tarafından belirlenen plaka devir bedelini ödemekle yükümlüdür. İhale katılımcıları bu belgeleri eksiksiz ikmal etmeleri kendi sorumluluklarında olacağından eksik belge ile ihale katılmış olmaları halinde veya bu şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya İBB ile ilgili birimlerince tesciline engel hali bulunduğunun anlaşılması halinde ihaleyi kazanmış olması durumunda dahi tescil işlemlerinin yapılamayacağı ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle yada tescile engel hali olduğunun tespit edilmesi suretiyle katılıp ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki faktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizi ayrı hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark varsa önce teminat bedelinden tahsil olunur. 


''Açık arttırmanın 34 TFC 73 sayılı ticari taksi plakası için araçtan ayrı olarak yapılacağı'' ilan olunur.


1.İhale Tarihi : 18/04/2022 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.


2.İhale Tarihi : 13/05/2022 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.


İhale Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI İSTANBUL 25. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ D2-2B10 KAPI NUMARALI DAİRE ÇAĞLAYAN/ŞİŞLİ/İSTANBUL


Takdir değeri: 2.386.000


Adedi: 1 


KDV Cinsi: Yüzde 18


Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) : TİCARİ PLAKA 34 TFC 73 NUMARALI İSTANBUL İLİNE AİT ARAÇTAN AYRI OLARAK SATIŞA SUNULANTİCARİ TAKSİ PLAKASI