İstanbul Uluslararası Finans Merkezine ilişkin genelge yayımlandı!


İstanbul Uluslararası Finans Merkezine ilişkin genelge yayımlandı!

İstanbul Uluslararası Finans Merkezine (İFM) ilişkin Başbakanlık genelgesi Resmi gazete'de yayımlandı. İFM Eylem Planı çalışmaları çerçevesinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.İstanbul Uluslararası Finans  Merkezine ilişkin genelge Resmi Gazete'de yer aldı. İFM Eylem Planı çalışmaları  çerçevesinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezine (İFM) ilişkin  Başbakanlık genelgesi Resmi gazete'de yayımlandı. 

Genelge, finans alanında doğal bir merkez haline gelen İstanbul'un bu  konumunu daha da güçlendirmeyi ve İslami finans alanında Türkiye'yi en önemli bir  merkez haline getirmeyi hedefleyen İFM Projesi kapsamında yürütülen İFM Eylem  Planına ilişkin çalışmalar hakkındaki düzenlemeleri içeriyor.

Genelgede, söz konusu düzenlemeler kapsamında İFM'nin daha hızlı ve  etkin bir şekilde yürütülmesini temin amacıyla İstanbul Uluslararası Finans  Merkezi Koordinasyon Kurulu (İFMKK) oluşturduğu duyuruldu.

İFMKK'nın söz konusu amaç doğrultusunda temel politika ve stratejileri  belirleme, ilgili kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yönlendirme, sorunların  çözümü için gerekli tedbirleri alma, mevzuat düzenlemeleri yapma, bu kapsamdaki  tüm iş ve işlemleri koordine etme, karar alma ve uygulamaları takip etme  görevlerini yerine getirmesi öngörülüyor.

Düzenlemeye göre İFMKK, Sermaye Piyasası Kurulunun bağlı olduğu  Başbakan Yardımcısının başkanlığında, Hazineden sorumlu Başbakan Yardımcısı,  Adalet, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Maliye,  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlarından oluşacak. Koordinasyon  kurulunun sekretarya hizmetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından  yürütülecek.

İstanbul'un, coğrafi konumunun aynı zaman dilimi içinde hem Asya  piyasalarında hem de Avrupa ve Amerika piyasalarında işlem gerçekleştirme imkanı  sunduğuna işaret edilen genelgede, üçüncü havalimanı projesi gibi hükümetin  yürüttüğü havayolu yatırımları sayesinde de İstanbul'a erişilebilirlik imkanının  her geçen gün kolaylaştığı ve bu gelişmelerin İstanbul'u finans alanında doğal  bir merkez haline getirdiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Hükümetin gerçekleştirdiği reformlar, geliştirdiği İslami finans  ürünleri ve kurduğu katılım bankaları sayesinde güçlenen faizsiz finans  sektörünün Türkiye'yi İslami finans alanında önemli bir aktör haline getirdiği  vurgulanan genelgede, İFM Projesinin İstanbul'un finans alanında doğal merkez  olma konumunu daha da güçlendireceği ve İslami finans bakımından da Türkiye'yi  önemli bir merkez haline getireceği belirtildi.


Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede kamu kurum ve  kuruluşları, üniversiteler ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının İFM  kapsamında yapılacak çalışmalara katılımının büyük önemi bulunduğuna işaret  edilerek, bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, bu konudaki çalışmaların etkin bir  iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak her  türlü destek ve yardımı titizlikle sağlamaları talimatı verildi.


Ayrıca bu genelge ile 2010/11 sayılı Başbakanlık genelgesinin  yürürlükten kaldırıldığı kaydedilerek, ilgililerden gereğinin yapılması istendi.


Milliyetİstanbul Uluslararası Finans Merkezi genelge , Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu , İFM Eylem Planı ,