17 / 06 / 2024

Yapı yaklaşık birim maliyetleri 2017 belli oldu!

Yapı yaklaşık birim maliyetleri 2017 belli oldu!

2017 yılında uygulanacak yapı yaklaşık birim maliyetleri bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ile belli oldu..


Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ bugünkü 30056 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı ve 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. 


Bu yıl mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında aşağıda belirlenen yapı yaklaşık birim maliyetleri 2017 kullanılacak.TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA

 KULLANILACAK 2017 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ


Yapı yaklaşık birim maliyetleri

MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2017 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (yüzde 15) ile yüklenici kârı (yüzde 10) dâhil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.


 Yapı yaklaşık birim maliyetleri 2017 belli oldu! Yapı yaklaşık birim maliyetleri 2017 belli oldu!


 Yapı yaklaşık birim maliyetleri 2017 belli oldu! Yapı yaklaşık birim maliyetleri 2017 belli oldu!


 Yapı yaklaşık birim maliyetleri 2017 belli oldu!


Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar


MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.


(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2017 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2017 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.


(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.


Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com