27 / 05 / 2024

Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Tebliği'nde değişiklik 2017!

 Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Tebliği'nde değişiklik 2017!

Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik yapıldı...


Bugünkü Resmi Gazete'de Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  yayımlandı.


Tebliğte yapılan düzenlemeye göre 6. maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı. Buna göre form düzenlenecek durumlardan, İdare tarafından yapının müteahhitliğini üstlenmeyen yapı sahiplerinin talebi üzerine, Kanunun 28 inci maddesinin onuncu fıkrası gereği yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş olması hali kaldırıldı.TEBLİĞ
YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL


EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK


İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR


TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA


DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 27/12/2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com