27 / 05 / 2024

Yapı Müteahhitleri Yönetmeliği'nde değişiklik 2017!

 Yapı Müteahhitleri Yönetmeliği'nde değişiklik 2017!

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemelere göre yapı müteahhitleri yapı ruhsatı imzalama yükümlülüğü kaldırıldı.. Kaynak : Emlakkulisi.com


Bugünkü Resmi Gazete'de Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 


Yönetmelikte yapılan düzenlemelerle yapı müteahhidi, yalnız yapı sahibi ile yapım sözleşmesi yapmakla yükümlü olacak. Yapı müteahhidi, yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesini imzalamakla yükümlü olmayacak. YÖNETMELİK


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ


BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK


YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(7) Yapı müteahhidi, yapı sahibi ile yapım sözleşmesi yapmakla yükümlüdür.”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin on birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com